Er komt 14 miljard dollar beschikbaar voor de Great Green Wall in Afrika

In de komende 10 jaar komt er 14 miljard dollar beschikbaar voor het planten van The Great Green Wall in Afrika. Dit maakte de Franse President Emmanuel Macron bekend na een grote top over de biodiversiteit.

Photo: UNCCD/MakeWavesMedia

The Great Green Wall in Afrika

The Great Green Wall in Afrika is een ‘muur’ van bomen, die de hele breedte van het Afrikaanse continent doorkruist. De bomen beschermen het agrarische land tegen oprukkend zand en stof en maakt landbouw mogelijk. Zo stelt de muur de oogst – en dus ook het voedsel – zeker voor miljoenen mensen. Daarnaast gaat de muur ook armoede tegen, want de aanleg zorgt voor honderdduizenden banen.

Een initiatief van de Afrikaanse Unie

Het initiatief van de muur kwam van de Afrikaanse Unie en ging in 2007 van start. Het oorspronkelijke idee was om een strook van 15 km breed aan te leggen over de hele breedte van het Afrikaanse continent. Het Afrikaanse continent is 8000 km breed is en doorkruist 11 landen.

Het resultaat is al zichtbaar

In 2019 waren de eerste resultaten al zichtbaar. Nigeria herstelde 5 miljoen hectare land. Senegal plantte bomen op 12 miljoen hectare grond en in Ethiopië op bijna 15 miljoen hectare. En dit was pas 15% van het totale ambitieuze plan. Ook buurlanden sloten zich aan. Niet alleen de 11 landen waar The Great Green Wall in Afrika doorheen loopt, doen mee aan het initiatief, maar ook 9 andere landen. Ook zij planten bomen die goed tegen de droogte kunnen.

De investeerders

Onder de investeerders in de groene muur zijn de Franse overheid, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. In de jaren zeventig was deze strook een groene oase, maar door klimaatverandering, de groei van de populatie in de landen en gebrekkig onderhoud van het land is deze helemaal verdwenen. Deze nieuwe financiële impuls maakt het mogelijk om de muur weer verder te ontwikkelen. Het is zo’n 30% van wat er in totaal nog nodig is om het project in 2030 helemaal af te ronden.

Over de schrijver