200.000 jaar oude Eva gevonden: we blijken allemaal familie

Eve31Ken je de theorie “zes graden van scheiding”: via vijf tussenpersonen ken je iedereen. Als je deze theorie gelooft is de wereld dus niet zo groot en onpersoonlijk als je misschien denkt. Nu kunnen we nog een stap verder gaan: we zijn allemaal familie van elkaar. Onderzoekers hebben DNA gevonden die te herleiden zijn naar één vrouw die 200.000 jaar geleden heeft geleefd. Het bijzondere van het onderzoek is dat ze erachter zijn gekomen dat er nog steeds afstammelingen van haar zijn in deze tijd. Zij is de oermoeder van de mens van nu. En jij zou een afstammeling van haar kunnen zijn. En ben je familie van aboriginals, chinezen en afrikanen.

Professor Marek Kimmel onderzocht samen met de Poolse researcher Krysztof Cyran drie jaar lang de resultaten met tien genetische modellen om te kunnen bepalen wanneer de vrouw heeft geleefd. Ze vergeleken het DNA onder andere met DNA verkregen uit bloed van willekeurige donoren. Zo kwamen ze tot de conclusie dat Eva 200.000 jaar geleefd heeft, omstreeks de tijd waarvan men denkt dat de eerste mens ontstond.

Mitochondrial Eve, zoals deze oeroude vrouw is genoemd door de onderzoekers, is overigens niet de eerste vrouw die ooit heeft geleefd. Kimmel zegt hierover: “Er is altijd een vrouw die eerder dan deze vrouw leefde, maar wiens DNA de tand des tijds niet heeft overleefd. Dus onze Eva is jonger dan de echte eerste vrouw ter wereld.”

Onze oermoeder is dus echt Eva en misschien ben jij wel één van haar achter-achterkleinkinderen. ‘Spoorloos’ krijgt het nog druk met zoeken naar familieleden die door Eva’s DNA zijn verbonden.

Bron: MNN.com, Livescience.com

Lees ook:
Top 9: Kinderen die leven als Tarzan
Vrouwen worden slimmer van de pil
Ga slimmer met je spullen om en bespaar geld

25 reacties op “200.000 jaar oude Eva gevonden: we blijken allemaal familie”

 1. Het is hiermee zeker dat er wel degelijk meer achter zit en er of een interfentie moet zijn geweest van buiten af, of dat de mens dus als EIGEN soort tot stand is gekomen, en zijn afkomst dus niet heeft van de dieren.
  Om dit dan ook zeer scherp duidelijk te maken, staat er ook beschreven dat de mens als soort dus tot stand is gekomen NAAST de dieren en door de 'geest van de schepper' dus een mogelijkheid hebben verkregen die ons boven de dieren stelt.
  Daarop staat dan ook weer duidelijk beschreven dat wij als dus ook over de aarde en het gehele dierenrijk aangesteld waren (werden).
  Als logische conclussie kan hieruit naar voren gehaald worden dat wij een capaciteit hebben die de dieren dus niet hebben (in ieder geval niet van ons niveau) waarmee wij zelf dus ook in staat zijn om kennis 'bewust' om te zetten in praktijk en zodoende dus ook in staat zijn om te 'scheppen'.

  "Nog 1 laatste als afsluiter"…

 2. Met deze 'stof' hoeft dus niet zonodig stof bedoeld te worden zolas wij die dagelijks ervaren (in huis en buiten als in gewone stof) maar omschrijft dus zelfs met zekerheid ook volgens de bijbel, duidelijk een 'stof' waaruit wij dus gevormd zijn (net als de dieren).
  En waarnaar wij vervolgens weer komen te vervallen.
  Wel moet ik hier aan toelichten dat het dus geen optie is dat wij letterlijk ook van de apen afkomen, want net als iemand in een eerder commentaar dus al had geschreven delen wij een hoofdzakelijke (dna) afkomst SAMEN MET de apen, en dus niet afkomstig VAN de apen.
  Ook is het een simpel feit dat het dan wel heel toevallig is dat ondanks dat wij al een tijdje hier rondlopen, dat vanaf het moment dat er mensen zijn…in de natuur nog wel sporen zijn van evolutionaire vooruitgang, maar er opeens vanaf toen nooit meer een apensoort is doorgeevolueerd naar de richting van mens.
  Wie heeft hier toen dan de knop voor omgezet?…sorrie mensen maar de evolutie stopt niet spontaan alleen omdat er mensen zijn (zeker niet toen).

  "Sorrie we zij er bijna"…

   1. My point with the above piece is that if someone would put some little research into the above mentioned, than it is easy to find out that we do not come from the apes, thus indicating that something else or another process must have been the couse of our existence!

 3. Verder staat er dus ook beschreven dat God ons dus heeft gecreëerd uit het stof van de aarde, het is wetenschappelijk bekent dat zeker 98% van alle elementen waar wij uit bestaan (atomen) dus ook terug te vinden zijn in de planeet (aarde) waar wij op wonen.
  Een pagina verder, staat er nogmaals dat wij gemaakt zijn uit het stof, GELIJK als de dieren!!!
  Er is iets wat in de wetenschap genoemd word: conservering van massa…daarmee word bedoeld, wat eens onstaan is uit deeltjes (waaruit dus onze atomen zijn gevormd) zal bij verval dus uiteindelijk weer uiteengaan maar als deeltjes (of zelfs de hele atomen) blijven bestaan, want deze vergaan namelijk niet zo snel als de rest dat doet…maar blijven van alles het langst in stand.
  Het is dan ook gezegt dat waar alles uit bestaat, al bestaat zins het evenement waardoor het hele universum tot stand is gekomen, en nog lang na dat wij er allang niet meer zijn, nog zal voortbestaan.
  Dit komt heel erg overeen met: uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij weerkeren!

  "zie volgend"…

 4. Het feit dat er na de verbanning dus in een ander gebied ook andere mensen aangetroffen werden en er hieruit zelfs vrouwen genomen waren (zoals staat beschreven) toont dus al aan dat er meerdere mensen waren op deze aarde, die zich bevonden in een bepaalde regio, maar dus ook duidelijk niet zijn voortgekomen uit 1 man en vrouw!!!
  Anders had er wel gestaan dat Adam en Eva een hele lading met kinderen hadden verwekt waarvan de meeste zonder reden dus het paradijselijke 'hof van Eden' uit moesten of waren gegaan…dat is dus totaal nergens te vinden!

  "vervolg in volgend commentaar"…

 5. Om hier nog wat meer aan toe te voegen; er staat dan ook nog eens beschreven hoe dezen dus zonen kregen waarvan de één (dat kan dus ook zijn één gedeelte van hun gezamelijke nakomelingen) door een doodzonde te begaan tegen de andere (dat kan dus zijn dat van één gedeelte iemand één van de anderen heeft vermoord) daarom deze(n) dus uit het paradijselijke gebied werd(en) verbannen.
  na verbannen te zijn, is deze (of zijn dezen) dus zich gaan vestigen in een ander gebied waar zij meerdere mensen aantroffen en zelfs hieruit een vrouw tot zich namen!
  "Het verhaal van Kain en Abel"…
  Dit hoefden dus ook niet letterlijk maar 2 broers te zijn, maar konden voor de doodzonde dus ook gezien worden als 'broeders'…wat dus niet noodzakelijk dan ook maar alleen 2 mensen hoeft te beteken!

  "verdere toevoeging"…

 6. Als iemand zelf even de moeite neemt om zich een klein beetje te verdiepen in bepaalde wetenschap die ook met het tot stand komen van het geheel en de ontwikkeling van de mensheid heeft te maken, en daarnaast ook even de evolutie theorie in acht neemt.
  Dit dan gaat vergelijken met wat er eigenlijk geschreven staat en dus in elke redelijk 'onversimpelde' versie van de bijbel te vinden is…dan zal zo'n persoon opeens een hele opening tegemoet zien!
  Het scheppingsverhaal en de beschrijving van de ontwikkeling van de eerste mensheid, vertoont namelijk zeer scherpe gelijkenissen met de andere beweringen!
  Adam betekent namelijk: mens…en (vertaald) Eva betekent: mens die leven geeft!
  Vervolgens word er dus verklaart dat dezen de EERSTE mens op aarde waren, er staat letterlijk nergens dat dezen ook de ENIGEN waren!!!

  "Zie vervolg"…

 7. iedereen heeft recht op zijn of haar mening , maar ik vind niet dat je gelovigen belachelijk hoeft te maken… we zitten hier op een wetenschappelijk forum en er zitten ook niet heel de tijd gelovigen te roepen dat jullie het mis zouden hebben en dat jullie mening naïef of belachelijk is. misschien is deze dame de Eva waarover gesproken word in de Bijbel misschien niet.. er is geen tijdmachine om te kijken of er een oerknal was of een Godheid de aarde heeft gecreerd. niemand weet alles dus doe niet alsof jij alles weet en een ieder met een andere mening of geloofsovertuiging een idioot is. dank u.

 8. dit is bull shit echt weer iets voor mensen die wel geloofen …

  nogmaals god heeft de wereld niet gemaakt dat deed de big boom (inslag waardoor dinosauries storven)
  en we stammen af van de appen niet van een vrouw van 200.000 jaar geleden
  wie zegt dat zij eva is???

  1. hahahahhaha kerel ga naar school ofzo! de big BANG was het begin van ons heelal 😉 niet de aarde. (ok, indirect en na miljarden jaren wel..) Maar wat zijn appen? Als je apen bedoeld.. Jij mag van mij best zeggen dat je van een aap afstamt, maar ik nie haha.. Ik heb dezelfde genetische voorouders als de apen van nu.. En niemand heeft het uberhaupt over religie of god gehad.. Ag laat ook maar het is waarschijnlijk gewoon te moeilijk voor je

   1. Ook @ Pim

    Daan, "als je apen bedoeld" hoort met een 't'. Bedoelt dus.

    Pim, De big BANG heet het, en dat was niet de inslag van de dino's. Het was het moment dat alles (alle planeten, alle stelsels, ALLES) vanuit niks alles werd.

    Eva stamt ook van de apen af, dus je redenering klopt niet. Wel geef ik je gelijk als je zegt dat niemand kan weten hoe de eerste vrouw heette.

    Nee, ik ben niet gelovig.

    De slimste hier is Saaya.

   2. En Ag is met ch , zonder g en geen hoofdletter A .
    Nie is met een t .
    Oftewel , zelf ook maar terug naar school .

    Neemt niet weg dat Pim uit zijn nek kletst .

  2. jij bent echt dom gozer,
   niet alleen jouw spelfouten zijn een onverdragelijke last voor mijn ogen, maar ook jouw hele idee over hoe de wereld is ontstaan staat me niet.
   Eva, voor de niet goed geleerde onder ons, is een benaming voor de "eerste" vrouw, volgens de bijbel!
   Als jullie niet zo stom doen, kunnen jullie begrijpen dat ze haar vandaar Eva hebben genoemd. Volgense Genises 2… nog iets noemt de eerste man(Adam) haar Eva, waarom? No clue, ze had net zo goed pieternel kunnen heten.

   Het is best grappig dat je denkt dat de bing bang'?' de wereld heeft gemaakt, als je daarna probeert uit te leggen dat daardoor ook de dino's uitstorven.

   kijk naar de comments, ze bevatten allemaal een kern van waarheid,
   nu maar hopen dat de revolutie niet van jou moet gaan afhangen.

   Nothing is true, everything is permitted

 9. Dit artikel is niet helemaal feitelijk juist, ook niet als je afgaat op de bronnen (hoewel ik die dan zelf weer moest googlen bij gebrek aan een link). Het is niet zo dat er specifiek DNA is gevonden dat te herleiden is naar "mitochondrial Eve"; een statistische analyse van -al- het beschikbare DNA in mensen leidde tot de conclusie dat er -waarschijnlijk- ca. 200,000 een vrouw leefde wiens mitochondriaal DNA nu (in variaties) in alle levende mensen voortbestaat. D.w.z.: er zijn geen mensen meer in leven die niet van haar afstammen.

  (En overigens heet die meneer niet Krysztof van voren, maar Krzysztof)

  Los van het muggenziften: vanuit de evolutie bekeken is het vanzelfsprekend dat we allemaal familie zijn. Evengoed als dat we familie zijn van chimpansees, olifanten, garnalen en korstmossen. Dat we ergens gemeenschappelijke voorouders hebben is de -aanname- waaronder deze statistische analyse tot een conclusie leidt. Zonder die aanname betekent het niets; met die aanname is het eigenlijk alleen interessant om dat getal – 200,000 jaar. De zekerheid van dat getal is wat er indrukwekkend aan het onderzoek is, maar ja… dat is dan weer niet zo interessant voor blogpost. 😉

Reacties zijn uitgeschakeld.