Enrico Bartens “Ik ben Enrico Bartens, Amsterdammer. Ik heb een hekel aan mensen die zeiken en niks doen.” Daarom steekt reclamejongen Enrico Bartens veel tijd en geld in zijn persoonlijke missie: het bevorderen van de integratie in Amsterdam. Want nadat hij zelf met een Marokkaanse jongen had liggen ‘rollebollen’ dacht hij: “Dit moeten we anders aanpakken!”

hetkanWel.net vraagt zich af: hoe hoog is de hetkanWel-factor van Enrico Bartens?
I Twee jaar geleden raakte Bartens betrokken bij een vechtpartij met Marokkanen. Zijn zoon en dochter waren ooggetuigen. In plaats van om te zien in wrok, stelde Bartens een positieve daad. Hij richtte MO op, een platform voor Marokkaanse jongeren.
(3 punten)

II In 2003 voetbalden Marokkanen met rouwkransen tijdens dodenherdenking. Ook riepen ze anti-joodse leuzen. In reactie hierop publiceerde Bartens het boekje MO 40-45 dat vertelt over de heldhaftige Marokkanen die meevochten tegen de Duitsers in Italië. Zo mobiliseerde hij in 2004 tientallen Marokkaanse jongeren die de stille tocht meeliepen en op de Dam kransen legden.
(3 punten)

III Sport verbroedert. Daarom organiseerde Bartens een voetbaltoernooi in sociale onrustplaats bij uitstek, De Baarsjes. Hij liet daar Marokkaanse tegen Joodse jongens spelen. Velen hielden hun hart vast, maar het toernooi werd een daverend succes.
(2 punten)

IV Hoewel zijn daden bruggen slaan, doen zijn woorden dat niet. Zijn pleidooi voor het afhakken van handen om de criminaliteit te bestrijden, staat in schril contrast met zijn verzoeningsgerichte acties. Ook zijn wens dat Marokkaanse jongeren zich aan ons kunnen aanpassen en anders kunnen ‘oprotten’ naar hun eigen land getuigt niet van tolerantie. Verbaal lijkt Bartens iets te veel een jongen van de straat.
(-1 punt)

Onze score: 7 punten
Jouw score? Geef jouw punten in een reactie. Alle scores tellen even zwaar voor Enrico Barten’s gemiddelde eindscore.

De gemiddelde hetkanWel-factor van vorige week voor Dennis Karpes (Dance4Life) was: 8.5

Links:
Marokkaans respect op 4 mei
Nederland niet kapot te krijgen
Enrico Bartens organiseert voetbaltoernooi All Stars