Kranten zijn vaak weinig objectief. Dat bleek afgelopen week uit de berichten van dagblad Trouw over de Voorburgse kerk “De Levensstroomgemeente“. Deze kerk zou het Vlaams Belang uitgenodigd hebben om de opening van een nieuw kerkgebouw bij te wonen, suggereert de Trouw. Groot nieuws natuurlijk, helaas alleen niet waar. Maar Trouw vond sensatie belangrijker dan de waarheid.

Donderdag komt het nieuws groot, met foto, op de voorpagina: de Levensstroomgemeente nodigt Vlaams Belang uit om bij de opening aanwezig te zijn. De politieke partij en de kerk zouden zich vinden in hun gezamenlijke missie tegen de islamisering van Europa. Vreemd genoeg blijkt al uit het eerste artikel dat de leider van de kerk, pastor Jan Zijlstra, van niets weet. De uitnodiging is afkomstig van een gemeentelid, Hans Holtrop, die dit “op persoonlijke titel” gedaan zou hebben.

Trouw wijdt er vrijdag nog een artikel aan. Journalist Lodewijk Drost noemt Jan Zijlstra “kwetsbaar”, omdat hij als pastor geen kritiek durft te geven op gemeenteleden die zich met extreme partijen en denkbeelden in laten. Ook dit artikel krijgt veel ruimte — weer met foto — in de bijlage van de krant.

Zaterdag blijkt dat het Vlaams Belang helemaal niet de opening van het kerkgebouw komt. Jan Zijlstra neemt in een persbericht afstand van de commotie en zegt zich aan geen enkele politieke kleur te willen verbinden. Ook het Vlaams Belang ziet de reis naar Voorburg niet zitten, en wil geen controverse veroorzaken. De hele zaak loopt dus met een sisser af. Trouw geeft hier weinig aandacht aan: een klein artikel in een hoek van de bijlage.

Het staat een krant vrij om veel of weinig aandacht aan een nieuwsitem te besteden. Maar de nieuwsvoorziening moet wel gebaseerd zijn op relevante feiten. De Trouw baseert zijn artikelenreeks eigenlijk maar op één feit: Hans Holtrop, gemeentelid van de Levenssgtroom, stuurde een email naar iemand van Vlaams Belang. Hier zijn een aantal kanttekeningen bij te plaatsen:

* Een persoonlijke email van een gemeentelid is geen officiële uitnodiging van de Levensstroom. De email van Hans Holtrop was dus in feite niet relevant voor het nieuwsitem.
* De leiding van de gemeente was niet op de hoogte van de uitnodiging en distantieerde zich van af het begin van de actie van Hans Holtrop. De Trouw verwart dus de politieke voorkeuren van een lid met het beleid van de kerk.
* Hoe komt de Trouw aan deze email? Het lijkt erop dat de Trouw de mail rechtstreeks van ofwel Hans Holtrop, ofwel de Vlaams Belang politicus gekregen heeft. Hoe zouden ze er anders aan moeten komen. Het lijkt erop dat een van beide partijen wél controverse wilde veroorzaken en dat de Trouw hierin mee is gegaan.
* Heeft de Trouw wel zijn bronnen gecheckt? Uit een zoektocht op internet blijkt al snel dat er een Hans Holtrop bestaat die bedreigende emails aan politici stuurde (en hiervoor door de politie is verhoord) en door verschillende organisaties (zoals het CDA en het CIDI) geroyeerd is vanwege onmaatschappelijk gedrag. Zou dit dezelfde Holtrop zijn die de email naar het Vlaams Belang stuurde? Ze komen in ieder geval allebei uit Voorburg.

De Trouw heeft dus veel aandacht geschonken aan iets dat geen nieuws is, maar een persoonlijke actie van (waarschijnlijk) een onmaatschappelijke querelant. De krant heeft door deze actie de Levensstroom imagoschade toegebracht. De motieven om hier nieuws van te maken zijn onduidelijk. Ik vermoed dat het te maken heeft met sensatie belustheid. Een verband kunnen leggen tussen een extreem rechtse partij en een grote, bekende kerk: dat is toch sappig nieuws, of niet? Extreem rechts wint aan invloed in Nederland! Evangelische gelovigen blijken moslimhaters!

In dit geval won sensatie belustheid het van journalistieke voorzichtigheid. Ook de Trouw is soms niet vies van de riolen van het nieuws.

Links