Goed nieuws: GeenStijl heeft het concept van de zondagdocu ontdekt. En ze komt meteen met een dijk van een documentaire: The Great Global Warming Swindle (Channel 4) het antwoord op Al Gore’s An Inconvenient Truth

The Great Global Warming Swindle laat zien hoe de belangrijkste vooronderstelling van de huidige klimaat geen steek houdt: koolstof in de atmosfeer is niet de oorzaak van wereldwijde temperatuurstijgingen, ze volgt namelijk op die stijgingen. Met andere woorden: koolstofemissie is niet de oorzaak, maar het gevolg van een stijgende temperatuur. Wat is dan wel de oorzaak volgens de documentaire? Zonneactiviteit: als de zon actiever is, blaast ze kosmische straling weg, die verantwoordelijk is voor de vorming van wolken. Die wolken koelen de aarde af.

Sowieso vormt koolstof slechts een fractie van de ‘greenhouse gases’ in de atmosfeer, en wordt 99% van de uitstoot van koolstofuit veroorzaakt door vulkanen, flora en fauna, en stervende blaadjes in de herfst.

De documentaire laat onder meer Nigel Calder aan het woord, hoofdredacteur van de New Scientist, die in 1974 verantwoordelijk was voor een BBC documentaireserie over de catastrofale gevolgen van wereldwijde afkoeling Hij kreeg felle kritiek omdat hij een Zweedse onderzoeker aan het woord liet die meende dat menselijke koolstofuitstoot wel eens de vermeende komende ijstijd zou kunnen afwenden.

De documentaire laat zien hoe Margareth Thatcher onderzoek financierde naar de gevolgen van koolstofuitstoot omdat ze kerncentrales wilde promoten als alternatief voor de mijnindustrie waarmee ze overhoop lag, en de olieindustrie uit het Midden-Oosten, die ze niet vertrouwde. Het idee dat de mens via koolstofemissie verantwoordelijk was voor een apocalyptische toekomst, werd vervolgens opgepikt door antikapitalisten, die met het overduidelijk falen van het communisme, eind jaren ’80, weinig argumenten meer over hadden om anti-kapitalistisch te zijn. Deze politisering van milieu-zaken heeft Green-Peace veteraan Patrick Moore doen besluiten de milieubeweging de rug toe te keren.

De anti-industrie houding mag dan vele do-gooders van een zelfbeschouwde heldenrol en in een flink aantal gevallen van een ruim inkomen voorzien, ze heeft tevens negatieve gevolgen voor de tweede en derde wereld, waar de industriele ontwikkeling wordt tegengewerkt door een intensieve lobby van klimaatcontroleurs.

De documentaire ontmaskert nog een aantal mythen die aan verbonden zijn aan de wij-zijn-met-onze-industrie-verantwoordelijk-voor-klimaat-verandering-mantra.

  • Smeltende poolkappen: gegevens van NASA tonen aan dat het smelten en uitbreiden van de ijskap op de Noord-Pool net zo gewoon is als het vallen van de blaadjes in de herst en het uitbotten in de lente
  • Zeespiegelstijging: lokale zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door daling van de kust; wereldwijde zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door de thermale uitbreiding van de oceaan, een proces dat zich uitstrekt over duizend jaar.
  • Opwarming van de aarde zou tropische ziekten onze kant op brengen: maar muggen komen allang in onze gebieden voor, en zijn zeer overvloedig aanwezig in de poolregio. De meest verwoestende malaria-epidemie was in de Sovjet-Unie in de 20’er jaren, een epidemie die zich uitstrekte tot Archangelsk, dichtbij de Noord-Pool.