Tegenwoordig is het leven duur. Of is het altijd al duur geweest en lijkt het nu duur? Vanmorgen hoorde ik op de radio dat de ziektekosten met gemiddeld vijftig euro omhoog gaan. Een diepe zucht ontsnapte aan mijn lippen. Waar moet ik die extra vijftig euro nu weer vandaan halen?

Je hebt mensen die de gekste dingen bedenken om aan geld te komen. Een extra baantje op de zaterdag, terwijl ze al vijf dagen werken. Of babysitten of een andere baan zoeken of… nou ja, ideeën te over. Maar dat zijn mensen die zichzelf extra inspannen voor een beetje extra geld. Die kiezen er zelf voor.

Maar om je kinderen te misbruiken om extra geld te vangen, dat is wreed. Toch is er in Amerika een moeder geweest die, om extra geld te vangen, haar kind heeft geleerd om zich als een zwaar mentaal gehandicapte jongen te gedragen. Op deze manier kreeg ze gemakkelijk een sociale uitkering. Je moet er maar op komen Je moet het maar durven. Ik vind het bericht bijna ongelooflijk. Maar dit valt dan weer onder de noemer: raar, maar helaas waar!