Gaat ze moederen of wordt ze zakenvrouw? Foto: Amy Nguyen, Flickr

Gaat ze moederen of wordt ze zakenvrouw? Foto: Amy Nguyen, Flickr

Bij hetkanWel berichtten we eerder over het positieve beeld dat publicist Publicist Frans Verhagen schetst over de integratie in Nederland.  Nieuw onderzoek (gedaan door E-Quality) toont echter aan dat veel van de (met name vrouwelijke) immigranten gefrustreerd thuis zitten na de inburgeringscursus.  Het blijkt dat de zogenaamde ‘importbruiden’ vaak erg ambiteus en zeer capabel zijn, maar dat hier tijdens de inburgering niet goed op wordt ingespeeld.  Zweden had hetzelfde probleem, maar heeft inmiddels beleid ontwikkeld om juist die vrouwen een betaalde baan te laten vinden (ondersteund met specifieke beloningen en kinderopvang).

De ‘importbruiden’ zitten in het verdoemhokje. Dat begint meteen vanaf het begin van de inburgering. Te vaak wordt er gedacht dat ze niets kunnen, niets weten en zeker niet willen werken. Tot hun eigen, grote frustratie. Van de vrouwelijke huwelijksmigranten vindt slechts 14 procent in het eerste jaar betaald werk, maar uit een Amsterdamse steekproef blijkt dat 67 procent van de huwelijksmigranten onder de 45 jaar wel zou willen werken.

Ook uit eigen ervaring weet ik dat de de huidige inburgeringscursus onterecht lage werk-verwachtingen wekt bij huwelijksmigranten. Mijn vrouw (geboren in China) heeft de Nederlandse inburgering snel doorlopen, maar ergerder ze zich vanaf dag 1 aan het voorgeprogrammeerde ‘carrierepad’. Ze werd namelijk verplicht opgeleid tot… verpleegster. Een ander traject was niet mogelijk. Haar eerdere werkervaringen of opleidingen deden er totaal niet toe. Er was geen keuze. Ze moest gewoon de opleiding tot verpleegster voltooien en daarmee basta.

Het verplichte leertraject voor mannen? Lassen! Ook hier: ze hadden geen andere keuze… Mijn vrouw zei nog dat ze liever wilde lassen, maar dat mocht ook niet. Talloze malen vertelde ze dat ze geen verpleegster wilde worden. Dan werd er begrijpend geknikt: “Het is maar een opleiding daartoe. Je bent verplicht om hier iets te leren. Daarna moet je zelf maar kijken of er een geschikte baan in te vinden is. Als je dan te druk bent met je kinderen zal je man dat prima begrijpen “- en dan volgde er vlug een schalkse knipoog.

Het uitzendbureau kwam langs en had een praatje over aan de slag gaan als… schoonmaakster. Over hogere ambities werd gewoon niet gepraat. De overheersende indruk was dat niemand zich bepaald gestimuleerd voelde om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Er werd een beeld gecreëerd dat het vooral makkelijk, zelfs gewenst was voor de vrouwen om snel kinderen te krijgen en thuis te blijven.

Dit is alleen een persoonlijke ervaring. Maar dat de huidge beeldvorming over wat importbruiden willen en kunnen inderdaad verkeerd is, wordt volledig door het onderzoeksrapport ondersteund. Volgens E-Quality wordt bij de inburgering “te weinig” gekeken naar de ambities en het opleidingsniveau van huwelijksmigranten. Vrouwen raken hierdoor gedesillusioneerd en dreigen in een langdurige pauzestand thuis te belanden.

Kortom, de huidige inburgeringscurus lijkt de zogenoemde ‘importbruiden’ bepaald niet te steunen in het actief zoeken naar een relevante baan. Voor een echt succesvol integratiebeleid zal minister van integratie, Van der Laan, snel met passende, serieuze maatregelen moeten komen die er specifiek op gericht zijn om ambitieuze vrouwelijke migranten sneller aan de slag te laten gaan. Daar profiteert de hele maatschappij van.