Foto: Flickr

Foto: Flickr

Veel mensen willen een zonnepaneel op hun dak. Maar hoe doe je dat? Op hetkanWel besteden we speciale aandacht aan zonne-energie. Vandaag: hoe milieuvriendelijk is een zonnepaneel eigenlijk?

Soms hoor je dat zonnepanelen minder goed voor het milieu zijn dan je zou denken. Bijvoorbeeld doordat de productie van zonnepanelen meer energie zou kosten dan ze opbrengen waardoor het CO2-voordeel vervalt. Of dat er giftige stoffen zoals cadmium worden gebruikt in zonnepanelen. In deze blog kun je lezen wat hiervan waar is en waar je rekening mee kunt houden bij de aanschaf van een paneel.

“Life-cycle” benadering

Allereerst: hoe bepalen we eigenlijk hoe ‘goed’ of ‘slecht’ een zonnepaneel is voor het milieu? Een veelgebruikte methode is de ‘life-cycle’ benadering, waarin het hele leven van een zonnepaneel wordt doorgelicht. Van het productieproces, transport en installatie, het gebruik, de levensduur en ontmanteling worden alle negatieve en positieve milieu-effecten becijferd en gewogen. Dit verklaart misschien ook de geruchten want je kunt dit op heel veel manieren doen. Bijvoorbeeld door een onderdeel van de life-cycle weg te laten of juist te benadrukken. En voor de opbrengst maakt het natuurlijk uit of je een zonnepaneel pakt dat in een zonnig gebied staat of juist veel in de regen; je kunt hier zelf eenvoudig narekenen hoeveel het scheelt (ongeveer een factor 2). Gelukkig wordt er steeds meer bekend over de life-cycle van zonnepanelen en de uitslag is bemoedigend: voor de gebruikelijke type zonnepanelen is aangetoond dat ze ten opzichte van fossiele brandstoffen een duidelijke positieve bijdrage leveren aan het milieu, ook als ze niet aan de Costa del Sol staan.

[adrotate banner=”34″]

Vervuiling door zonnepanelen

In de life-cycle van zonnepanelen zijn er een paar aandachtspunten. Voor de productie wordt energie gebruikt die niet altijd duurzaam is opgewekt, in sommige panelen zitten halfgeleiders met zware metalen, en na 25 jaar gebruik zitten we met afval, voornamelijk glas en afgewerkte halfgeleiders. Hoewel niet voor elk type paneel hetzelfde geldt, laten life-cycle studies toch zien dat je met niet-duurzame energiebronnen tot wel 50 keer meer CO2 per kilowattuur maakt. Verder blijkt dat er veel meer zware metalen vrijkomen bij het verbranden van kolen of olie in elektriciteitscentrales dan door de productie van zonnepanelen met cadmium-houdende halfgeleiders. Tenslotte kunnen oude zonnepanelen gerecycled worden waardoor er minder afval overblijft. Een goed voorbeeld is het bedrijf First Solar dat 90% tot 95% van het materiaal uit oude panelen kan hergebruiken. Bijkomend voordeel: een nieuw zonnepaneel maken uit gerecycled materiaal kost 70% minder energie dan uit nieuw materiaal!

Waar je op kunt letten bij de aanschaf van een zonnepaneel

Allereerst het type zonnepaneel. De beste milieukeuze is nu een paneel op basis van de ‘dunne film’ techniek. Niet de mono of polykristallijne silicium panelen want daarvan kost de productie relatief veel energie. Je kunt ook kijken of er terugnamegarantie van de leverancier bijzit. Dan weet je zeker dat je paneel na gebruik wordt opgehaald en wordt gerecycled. Er zijn nu al verschillende recycle initiatieven in de VS en Europa, want vanaf 2015 wordt de eerste lichting uitgediende zonnepanelen al verwacht.

Voor de liefhebbers: bekijk deze interessante en deels Nederlandse wetenschappelijke publicatie uit 2008 over de life-cycle van de vier belangrijkste typen zonnepanelen!

Special zonne-energie

Op hetkanWel leggen we jou van A – Z uit hoe je een zonnepaneel op je dak kunt krijgen. In een serie artikelen bespreken verschillende vragen die je over zonnepanelen kunt hebben. Lees ook de andere posts in onze special. Heb je zelf vragen die (nog) niet beantwoord worden? Stuur een mail naar mailhetkanWel@gmail.com en we nemen je vraag mee.

Lees ook

[adrotate banner=”35″]