Foto: Flickr.com

Foto: Flickr.com

De wijk Noorderhoek in Sneek krijgt binnenkort de waterzuivering van de toekomst. De waterzuivering zal het huishoudelijk afvalwater van 232 nieuwe huizen gaan behandelen met behulp van moderne en duurzame technieken. Het project is het eerste in de wereld op deze schaal en is een samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, Woningstichting de Wieren, STOWA, gemeente Sneek, DeSaH BV en Provincie Fryslân. Het project bouwt voort op een kleiner project voor 32 woningen dat ook in Sneek heeft plaatsgevonden.

De nieuwe waterzuivering gaat energie opwekken uit afvalwater, medicijnresten verwijderen en meststoffen terugwinnen voor hergebruik. Dit kan allemaal door een unieke combinatie van innovatieve technieken toe te passen.

Vergeleken bij een ‘normale’ rioolwaterzuivering waar een hele stad op aangesloten is, is hier bewust gekozen voor een kleine zuivering voor maar één wijk, waarin het water decentraal (op kleine schaal) wordt gezuiverd. Het voordeel van decentraal zuiveren is dat het mogelijkheden biedt om afvalwaterstromen te scheiden aan de bron en apart te behandelen.

Want voor de decentrale waterzuivering wordt het water uit de dakgoot, de toiletten en de keuken niet bijelkaar door hetzelfde riool gegooid maar door aparte buizen afgevoerd. Het spoelwater uit de toiletten (zwartwater) wordt apart gehouden van het huishoudwater (grijswater) uit de douche, keuken en wasmachine. Zoals je verwacht is zwartwater veel viezer dan grijswater en wordt op een andere manier gezuiverd waarbij de viezigheid wordt omgezet in biogas. Het biogas wordt gebruikt om stroom mee op te wekken. Het grijze water wordt kan met een minder intensief proces gezuiverd waardoor de hele waterzuivering bijna geen energie meer kost en praktisch CO2 neutraal is.

De toiletten in de nieuwe woningen zijn zodanig uitgerust dat zelfs urine apart wordt opgevangen. Het klinkt vreemd, maar de meeste afvalstoffen zitten in urine. Denk aan medicijnresten, hormonen, stikstof en fosfaat. Door een speciale neerslagreactie kan stikstof en fosfaat worden teruggewonnen uit urine. Het zijn dan niet langer meer afvalstoffen, maar waardevolle meststoffen geworden die het land weer op kunnen!

Tenslotte wordt regenwater dat op het dak valt gescheiden opgevangen, want dit is zo schoon dat het helemaal niet naar de zuivering hoeft en zo de sloot in mag of het gazon op als sproeiwater. Aangezien een groot deel van het water dat bij rioolwaterzuiveringen binnenkomt regenwater is, dus door het afkoppelen van regenwater kan de zuivering een stuk kleiner blijven.

De verwachting is dat de decentrale waterzuivering eind 2010 in gebruik wordt genomen. Gedurende drie jaar zal worden onderzocht wat het nieuwe systeem precies aan voordelen oplevert. Op naar de decentrale waterzuivering!