sun panels

Foto: Wayne (Flickr.com Creative Commons)

Stichting Natuur en Milieu heeft onder de naam Groen goud een plan gepresenteerd dat 11 miljard euro oplevert voor een volgend kabinet. Het is een pakket belastingvoorstellen dat groene innovaties stimuleert en zo miljarden oplevert voor een belastingverlaging op arbeid en winst. En dat voor elk kabinet, of het nu paars, groen, blauw of oranje wordt – het kan met deze maatregelen zijn winst behalen.

Inkomensneutraal

Het plan Groen goud schept ruimte voor een nieuw kabinet om de belasting op arbeid en winst met  € 11 miljard te verlagen. En tegelijkertijd gaat de belasting op CO2-uitstoot, milieuvervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen omhoog. Gemiddeld blijven huishoudens en bedrijven evenveel betalen, waardoor het voorstel inkomensneutraal is.

Investeren

Voor mensen en bedrijven wordt het pas interessant om te investeren in milieuvriendelijke oplossingen als vervuiling duur wordt. Dan is het bijvoorbeeld aantrekkelijker om in schonere auto’s te gaan rijden. Het plan Groen Goud werkt op deze manier. Het beloont duurzaam gedrag en groene innovaties. Hierdoor worden bedrijven efficiënter en innovatiever worden waardoor hun concurrentiepositie verbetert en Nederland zal minder afhankelijk worden van steeds duurderde fossiele brandstoffen.

Buitenland als voorbeeld

Groen goud gaat over energie, mobiliteit, voedsel, landbouw en ruimte. Bij het uitdenken van de voorstellen is gebruik gemaakt van voorbeelden uit het buitenland en is rekening gehouden met eventuele inkomens- en concurrentie-effecten. Het sluit ook aan bij het onlangs gepubliceerde SER-advies ‘Meer werken aan  duurzame groei’, waarin werkgevers en werknemers de noodzaak van belastingvergroening voor het verduurzamen van onze economie unaniem benadrukken.

Bron: Stichting Natuur en Milieu/Duurzaam Nieuws

Lees ook:

Wubbo Ockels presenteert energiezuinig zeiljacht voor luie zeilers

Kan ik ook zonnepanelen installeren?

Zonnepanelen: waar kan ik subsidie krijgen?