Coöperatieve vereniging de Zonvogel wil zonne-energie toegankelijk en betaalbaar maken voor iedereen. Zij stimuleert daarom de bouw van grote installaties, waarin leden kunnen participeren. De Zonvogel presenteert nu twee projecten in conceptvorm aan leden en geïnteresseerden, zodat zij hun belangstelling in deelname kenbaar kunnen maken. Hierbij gaat het uitsluitend om het peilen van de interesse, nog niet om een bindende toezegging.

De Zonvogel wil iedereen in de gelegenheid stellen om zelf zonne-energie op te wekken. Daarom richt ze installaties op die gezamenlijk eigendom zijn van de leden. Die installaties staan niet noodzakelijk op het dak van de gebruiker zelf.

Je kunt nu je interesse tonen voor deze projecten: