Een brug van verhalen from Yesa Films on Vimeo.

(Gastbijdrage door Roshana. Ook bloggen voor hetkanWel?) Sinds een dominee in de VS aankondigde om op 11 september Korans te verbranden en die dag tot ‘Burn a Koran-day’ uitriep is er internationaal ophef over ontstaan. Wat velen over het hoofd zien is dat de Koran veel verhalen bevat die ook in de bijbel staan. Veel christenen en zelfs veel moslims weten dit niet omdat ze de Koran zelf niet hebben gelezen. Zij geloven wat hen verteld wordt door hun imams en/of hun omgeving.

Voor een beter begrip tussen moslims en christenen heeft filosofe Marlies ter Borg alle gemeenschappelijke verhalen uit de Koran en de Bijbel verkort naast elkaar gezet in het boek ‘Koran en Bijbel in verhalen’. Sanaa Swart maakte een documentaire over dit onderwerp.

Marlies ter Borg was zelf hoogst verbaasd toen ze jaren geleden in een boekwinkel de Koran opensloeg en daarin het bijbelverhaal over Christus las. In het Arabisch heet hij ‘Isa’ en God ‘Allah’. Tot haar verrassing kwam ze in de Koran ook de andere bijbelse figuren tegen, zoals Abraham die in de Koran ‘Ibrahiem’ heet, of Jozef ‘Joesoef’ en Maria ‘Marjam’. Ook in de Koran bouwt ‘Noeh’ (Noach) een Ark en drijft ‘Mousa’ (Mozes) in een mandje over het water. Zo kwam ze op het idee om het boek ‘Bijbel en Koran in verhalen’ te schrijven. Ze ploegde met behulp van Karima Bisschop van de website http://www.moslima.nl/ en godsdienstwetenschapper Marloes Keller van de IKON beide boeken door.

Ter Borg komt tot de conclusie dat “beide geloven zo op elkaar lijken dat je nauwelijks kunt spreken van een andere godsdienst”. Ook zegt ze “Als Wilders de Koran wil verbieden en daarnaast zegt dat overspelige vrouwen volgens de islam gestenigd kunnen worden, moet hij er wel bij vertellen dat deze vorm van doodstraf niet in de Koran voorkomt, maar in de Bijbel”. “Laat me dan eens zien waar het staat in de Koran of de Bijbel,” vroeg Ter Borg zich steeds af bij het samenstellen van haar boek. Uit haar onderzoek blijkt ook dat er in de Koran niets staat over het moeten dragen van hoofddoekjes of sluiers door vrouwen. Wel staat er dat zowel mannen als vrouwen “hun kuisheid” zouden moeten bewaren en dat vrouwen hun borsten beter kunnen bedekken.

Wie zelf in het Nederlands Ên het Arabisch de Koran wilt lezen kan terecht op de site www.bijbelenkoran.nl. Een andere tip: de heruitgave van de Nederlandse Koranvertaling van hoogleraar Fred Leemhuis uit 2007 lezen. De Arabische tekst van de Koran is in dat boek naast de Nederlandse vertaling geplaatst.

Het boek ‘Koran en Bijbel in verhalen’ door Marlies ter Borg en Karima Bisschop is uitgegeven door Unieboek en kost â‚Ŧ14,95

Bronnen