Gastblog door: Dylan de Gruijl – Fijn nieuws uit het hoge noorden: windenergie op zee of land levert ten minste tien keer meer permanente banen op dan kolencentrales. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoeksbureau Ecofys in opdracht van Greenpeace, dat vandaag is gepubliceerd. Greenpeace ketent zich voor even niet vast een kolencentrales, maar gooit het over een andere boeg. Objectieve berekeningen laten namelijk zien dat de provincies Groningen en Friesland hun geld het beste kunnen inzetten op windmolenparken voor de Nederlandse en Duitse kust. Dat garandeert tot 14.000 groene banen in een regio waar het economisch niet bepaald bruist van de activiteit.

In de voetnoot staat wel dat de overheidscondities voor vergunningverlening moeten verbeteren en voorrang voor groene stroom op het energienet een vereiste is. Maar dat zijn kleinigheden waar vanzelf een oplossing voor komt. Het rapport van Geenpeace is voer voor het debat over de toekomst van de energievoorziening in Nederland. Zetten we in op kolencentrales met CO2-opslag, kernenergie of investeren we toch grootschalig in werkelijk duurzame alternatieven?

Om daar meer inzicht in te krijgen verwijzen we je ook graag naar geschiedenis volgens YouTube. Investeer 300 seconden om door 300 jaar historie van fossiele brandstoffen te racen. De animatie heeft alles van een goede speelfilm: goed script, bad guys, helden én een happy end.