Zeggen we: duurzame energie in Nederland. Dan zeggen we: er gaat niets boven Groningen. De provincie timmert aan de weg om hèt energiecentrum van Nederland te worden, in het bijzonder op het gebied van groene stroom. Het nieuwste offensief is de oproep van Groningse gedeputeerde William Moorlag om een Energieakkoord te sluiten met het kabinet.

Voor het bedrag van 1 miljard euro wil Groningen een heuse Energy Academy verrijzen waarin alle Nederlandse energie-opleidingen en –onderzoeken worden samengebald. Daarnaast moet het geld een forse aanzet geven voor grote windparken op zee. Friesland, Drenthe en Noord-Holland liften ook mee in dit plan. Applaus voor de Groningse ambitie. Maar wat willen ze in het noorden nu echt?

De realiteit is dat de skyline van de Eemshaven straks wordt gedomineerd door twee kolossale kolencentrales van Nuon en RWE/Essent. De bouw van een derde exemplaar zit nog in de pijplijn. Die maken van Nederland in één klap een exporteur van vies opgewekte elektriciteit. Okay, de kolencentrales staan duurzame energie mogelijk niet in de weg. Toch adviseren vijftig prominente hoogleraren, onder leiding van Jan Rotmans, niet voor niets om af te zien van de bouw van de enorme CO2-spuiters.

Geen nood, sust het Noorden. De broeikasgassen kunnen op termijn veilig ondergronds worden opgeslagen. De kolencentrales worden uitgerust met apparatuur om de CO2 af te vangen. Daarom stonden de noordelijke provincies een tijdje geleden vooraan voor de proef met CO2-opslag, nadat de testlocatie onder een nieuwbouwwijk in Barendrecht tot een volksopstand had geleid. In Groningen ligt dat anders. Er zijn zat lege aardgasvelden vor CO2 en geen drukke nieuwbouwwijk.

Tot dusver een solide verhaal. Hoewel? Het Dagblad van het Noorden kopte deze week: ‘Groningen: Nee tegen CO2’ Een paar boze boeren in verzetshaarden als Boerakker, Sedalgeburen en Eleveld blijken het provinciebestuur de stuipen op het lijf te hebben gejaagd. Moorlag zelf wijst met de verwijtende vinger naar minister Verhagen van economische zaken. Hij zou ‘het klimaat zou hebben verpest.’Einde CO2-afvang en –opslag in het Noorden.

Het maakt de energieambities van Groningen er niet minder om. Naast de kolencentrales lobbiet de provincie namelijk ook actief om een kerncentrale van stroomproducent Electrabel naar Eemshaven te lokken. De ruimte ervoor is al gereserveerd, dus moet het ding er ook maar komen, is de gedachte. De discussie over CO2-opslag wordt straks dus moeiteloos aangevuld met protesten tegen de productie van kernafval in de Eemshaven.

Het kan ook anders. Greenpeace presenteerde onlangs een rapport van adviesbureau Ecofys waarin wordt geconcludeerd dat een duidelijke keuze voor windenergie op zee duizenden banen oplevert. Kritiek op het rapport was er ook. Essent – jawel, van die kolencentrale – wees erop dat de banen worden mede worden gerealiseerd met subsidiegeld voor windenergie. Daar staat tegenover dat de stroomproducent gratis zijn viezigheid mag lozen. Kolencentrales betalen nog niet voor hun luchtvervuiling. Bovendien, met gesubsidieerde banen voor grootschalige windparken op zee krijg je ook echt wat terug: schone lucht.