Bron: Georgio (Flickr.com)

Bron: Georgio (Flickr.com)

Krijg je van jouw man wel eens het verwijt dat jij met jouw haarlakverbruik in je eentje voor het gat in de ozonlaag zorgt? Nu heb je een weerwoord: de man blijkt verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van milieuvervuiling. Twee onafhankelijk uitgevoerde Europese onderzoeken wijzen uit dat mannelijk gedrag de belangrijkste oorzaak is voor uitstoot van broeikasgassen die de aarde opwarmen.

Beide studies zijn gebaseerd op het verbruik en de dagelijkse activiteiten van mannen en vrouwen in geïndustrialiseerde landen. Onderzoeker Frédéric Chomé, Belgisch milieuconsulent, voerde één van de onderzoeken uit en kwam tot de conclusie dat een vrouw gemiddeld 32,3 kilogram CO2 per dag uitstoot. Een man stoot in dezelfde periode 39,3 kilogram uit. “Het resultaat van het onderzoek is een goede indicator in de verschillen in milieuvervuiling als gevolg van gedrag bij mannen en vrouwen,” aldus Chomé.

De sociale rol van de man
Ook onderzoekers Annika Carlsson-Kanyama en Riita Räty onderzochten het dagelijks gedrag van mannen en vrouwen. Ze gebruikten hiervoor mannen en vrouwen uit Duitsland, Griekenland, Noorwegen en Zweden. “Mannen verbruiken meer vlees en bereide dranken dan vrouwen”, zo stelt hun studie. “Daarnaast rijden ze vaker en langere afstanden met de auto. Daardoor komen ze aan een hogere CO2-uitstoot.”

Corinna Altenburg en Fritz Reusswig van het Onderzoeksinstituut voor Klimaatimpact erkennen het milieuvervuilende gedrag van mannen, maar geven ook aan dat het voor een deel ligt aan de sociale rol van de man: “In de transportsector zijn er veel trajecten met het vliegtuig en de auto. Dat verhoogt de ecologische voetafdruk van mannen aanzienlijk.” Hun oplossing is bijvoorbeeld de vleesconsumptie te verminderen. “Hierdoor kan men de massaproductie terugschroeven en zo de CO2-uitstoot door de dieren verlagen.”

Bron: Mo.be, duurzaamnieuws.nl

Lees ook:
Mijn stekje zoekt jouw zaad
Onderzoek: honden hebben menselijke gevoelens
7 manieren om in 2050 iedereen eten te geven