God, ook bekend als Jahweh, had vroeger een vrouw, Asherah. Dat beweert de Britse theologe
Francesca Stavrakopoulou op Discovery News. Ze baseert haar uitspraak op basis van gevonden gelukspoppetjes, inscripties en antieke geschriften, inclusief de Bijbel. Hieruit zou de prominente status van Asherah blijken als vruchtbaarheidsgodin. Stavrakopoulou is niet de eerste onderzoeker die beweert dat God een vrouw had, in 1967 kwam de historicus Raphael Patai met een zelfde theorie.

Francesca Stavrakopoulou: “Voor sommgen is hij Jahweh, voor anderen Alah en weer voor anderen God. Maar over een ding zijn Joden, Moslims en Christenen het eens: er is maar een God, de enige schepper, het is geen God temidden van vele anderen… Tenminste dat geloven we zo. Maar na jaren van onderzoek naar de geschiedenis en religie van Israel ben ik tot de kleurrijke en voor sommigen wellicht oncomfortabele conclusie gekomen dat God een vrouw had.”

Bron: Disovery News