Citroën C Zero. Foto: FaceMePLS, Flickr

Elektrisch rijden is in de ogen van autorijdend Nederland te duur. Dat blijkt uit onderzoek van AutoRAI onder 1011 autoliefhebbers. In de media is er steeds meer aandacht voor elektrisch rijden en ook in de steden verschijnen steeds vaker elektrische oplaadpunten in het straatbeeld. Toch vindt maar liefst 76% van de ondervraagden de prijs voor elektrisch auto’s nog niet marktconform. Zelfs 80% vindt dat elektrisch rijden meer door de overheid gestimuleerd zou moeten worden.

Ondanks de aarzeling van de meeste ondervraagden op het gebied van marktprijs en verwachte ondersteuning door de overheid, verwacht bijna de helft van de ondervraagden dat zij zich in de komende vijf jaar wel gaan oriënteren op de aanschaf van een elektrische auto. Voor 40% van hen is het dan van belang dat er meer oplaadpunten bij komen en het gebruik daarmee toegankelijker wordt gemaakt. 30% hecht aan een lagere prijs voordat zij zich gaan oriënteren. De meest genoemde reden om niet de aanschafmogelijkheden van een elektrische auto te gaan verkennen, is dat deze niet-verkenners verwachten dat elektrische auto’s duurder blijven dan auto’s die rijden op fossiele brandstof.

Zuinig rijden veel overwogen

Ondanks dat elektrisch rijden nog een flinke opmars moet maken wil de Nederlander al wel zuiniger gaan rijden. Op de vraag of zij, wanneer ze een nieuwe auto gaan kopen, een zuinigere (1 op 25) auto in overweging willen nemen geeft slechts 27% aan dat absoluut niet te doen of weet het echt niet. Onder de ruim 70% die de aanschaf van een zuinigere auto wel in overweging willen nemen heeft bijna een derde deel al besloten dat de volgende auto een zuinigere auto wordt. Een vergelijkbaar deel geeft aan een zuinigere auto te overwegen als blijkt dat deze echt veel goedkoper wordt in gebruik. Een kwart van de overwegenden is zich op dit moment al actief aan het oriënteren op de aanschaf van een zuinigere auto.

Geen idee over energielabel

Het voornemen om zuiniger te gaan rijden blijkt echter nog niet uit de kennis die Nederlanders hebben over het energieverbruik van hun eigen auto. Zo zijn ze niet goed op de hoogte van het huidige energielabel van hun auto. Bij de mannen geeft 49% aan eigenlijk geen idee te hebben over welk energielabel de auto beschikt of in welke categorie de auto thuishoort. Onder de vrouwen ligt dit percentage op maar liefst 70%. Opvallend is dat meer dan een derde van de deelnemers aan het onderzoek wel aangeven dat ze verwachten dat hun auto zuiniger is dan auto’s van dezelfde grootte. Slechts 21% denkt dat hun auto minder zuinig is dan een vergelijkbaar model. Ook hier heeft 43% geen idee hoe het zit met de zuinigheid.

Lees ook:
Elektrisch rijden is schoon en goedkoop
Waarom ekektrisch rijden?
Top 10: zuinige elektrische auto’s