Een coalitie van maatschappelijke organisaties en politieke partijen roept op tot een landelijke manifestatie tegen kernenergie: “Laat samen met ons zien dat Nederland schoon genoeg heeft van kernenergie. Dit kabinet moet kiezen voor een schone en veilige energietoekomst.”
Wanneer: 16 april 13:00 – 16:00
Waar: De Dam, Amsterdam

Dit kabinet kiest voor nieuwe kerncentrales en dus voor onnodige risico’s en levensgevaarlijk afval. De nieuwe centrales zullen tenminste 40 jaar vervuilende energie leveren en al die tijd de overgang naar een groene energievoorziening frustreren. Om het licht in Nederland te laten branden is kernenergie niet nodig. Er zijn meer dan voldoende schone alternatieven.
De manifestatie is een initiatief van: Borssele2Nee, DWARS, Greenpeace, GroenLinks, Jongeren Milieu Actief, Laka, Milieudefensie, Natuur en Milieu, de twaalf Natuur en Milieufederaties, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, ROOD, SP, Urgenda en WISE.
Zegt het voort en mobiliseer je vrienden en collega’s. Kijk op www.schoongenoegvankernenergie.nl om een petitie te tekenen of posters te printen.

Lees ook:
Greenchoice strooit met gratis zonnepanelen

Kernramp Borssele: “We zijn door het oog van de naald gekropen”