Foto: Jeff Kubina (Flickr)

De overgang van gewone naar duurzame productie noemt Marco Gulpers, analist bij ING, “de derde industriële revolutie”. Kern van zijn betoog is dat het tijdperk van goedkope toegang tot productiemiddelen en grondstoffen eindigt. De duurzaamheidsrevolutie is dan ook meer dan alleen slimme marketing.
Nu al is bekend dat op dezelfde voet doorgaan een watertekort van 20% oplevert in 2020 en een energietekort van 40% in 2030. Besparen op het verbruik van energie en water, en het verminderen van afval en de uitstoot van broeikasgassen levert volgens Marco Gulpers een financieel voordeel op dat in waarde kan oplopen tot 5% van het wereldwijde BBP, voor 2020.

Hoe spelen toonaangevende bedrijven uit de Benelux in op de kansen en bedreigingen die deze nieuwe industriële revolutie brengt? Dat is het centrale thema bij het speciale ING-congres ‘Industrial Revolution’. hetkanWel is bij dit congres aanwezig en krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. We hebben zelf nauurlijk genoeg vragen, maar we zijn ook benieuwd welke vragen bij jullie, onze bezoekers, leven. Wij zullen die dan proberen te stellen.

Stel je vraag onder deze blog of tweet hem met de vermelding #ingsri. Vermeld ook voor wie de vraag bestemd is.

De sprekers zijn:
Unilever – Paul Polman
AkzoNobel – Andre Veneman
KPN – Baptiest Coopmans
Ahold – Lodewijk Hijmans van de Bergh
ING – Jan Hommen
RD Shell – Allard Castelein
Arcadis – Renier Vree