In Nederland hebben we geen kernenergie nodig: het aandeel kernenergie is klein en vervangbaar. Sterker nog, kiezen voor kernenergie houdt ons achterlijk.

Op dit moment is 4% van onze elektriciteitsproductie afkomstig van de kerncentrale in Borssele. Van de elektriciteit die we importeren is ook een deel afkomstig van kerncentrales. Het gaat hier om enkele procenten. Alles bij elkaar hebben we het over ongeveer 7%. Wanneer we stoppen met kernenergie, moeten we Borssele sluiten en geen energie meer importeren. We zouden dan 7% van onze elektriciteitsproductie verliezen.

Maar dat kunnen we makkelijk opvangen met meer energie uit hernieuwbare bronnen (wind, zon en biomassa) en energiebesparende maatregelen.

Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland, qua wind en zon behoorlijk vergelijkbaar aan ons land, dan wordt daar al 17% uit hernieuwbare bronnen gehaald. De Duitsers zijn daarmee een van de koplopers in het Westen, terwijl Nederland met 9,8% een bescheiden middenmoter is. Zouden we onze blik iets meer naar het Oosten richten bij het bepalen van ons energiebeleid, dan vangen we het verlies van die 7% kernenergie makkelijk op met echt duurzame energie.

En dan heb ik het nog niet over de vraag of we al die energie wel echt nodig hebben voor onze levensstijl. Er zijn nu bijvoorbeeld al snelle computers op de markt die met 90% minder energie toe kunnen en wasdrogers die met 50% minder energie toe kunnen. Om nog maar te zwijgen over de bouw van huizen en kassen die energie opleveren!

Het geloof dat we niet zonder kernenergie kunnen, houdt ons wat mij betreft dan ook achterlijk. Op het terrein van hernieuwbare energie zien we op dit moment aan de lopende band doorbraken, die er al toe hebben geleid dat zonne-energie ook zonder subsidie en ook in Nederland rendabel is. Nederland loopt echter bepaald niet voorop bij het omarmen van de zon als grootste kerncentrale. Ook is ons energieverbruik in 2010 opnieuw gestegen, ondanks alle technologieën die voor handen zijn om energie én geld te besparen.

Vanuit mijn achtergrond als nieuwe media-ondernemer weet ik dat er drie dingen van belang zijn om innovatie te bevorderen: urgentie, vertrouwen en focus. Kiezen we voor kernenergie, dan verminderen we de urgentie om echt duurzame energie te laten groeien, we worden er immers minder afhankelijk van. Daarnaast spreken we als samenleving niet uit dat we echt vertrouwen hebben in de kansen en mogelijkheden die energie uit hernieuwbare bronnen biedt. Een belangrijk signaal naar potentiële investeerders en consumenten. Tenslotte vervaagt onze focus: we verdelen onze aandacht over verschillende vormen van energie-opwekking, met als resultaat dat we in geen enkele vorm zullen uitblinken.

Daarmee missen we een belangrijke kans om voor te sorteren op de toekomst. Sterker nog, we laten uitgelezen kansen liggen om energie ook voor onze kinderen betaalbaar te houden en duizenden banen te creëren. Bovendien onthouden we ondernemers kapitale innovatie- en exportkansen.

Kernenergie is daarmee voor mij niet alleen fysiek een onveilige keuze, ook economisch is het ronduit onverantwoord. Om niet te zeggen: achterlijk.

Lees ook:

Dossier: Een zonnepaneel op je dak
Dossier: Energie besparen, geld verdienen
Dossier: Zo praat je mee over kernenergie