Is het mogelijk ooit álle afval als grondstof te zien? Welke technieken zijn er nu al om hoogwaardige grondstoffen te produceren uit afval? Hoe zit het met upcycling? En: wat gooit u eigenlijk weg?

Tilburg organiseert op zondagmiddag 15 mei de Dag van het Afval, met interviews, debat en gesprekken over de afvalloze samenleving. Voor 3 euro of een afgedankt elektronisch apparaat kun je erbij zijn.

Lees meer op Ode.nl