Een meerderheid van de Nederlanders wil geen megastallen. Een vandaag gepubliceerd publieksonderzoek van het ministerie van El&I bevestigt het eerder dit jaar uitgebrachte NIPO-onderzoek in opdracht van Milieudefensie waaruit bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlanders verdere schaalvergroting in de veeindustrie niet ziet zitten.

Vanaf vandaag gaat de rijksoverheid daarom in gesprek met burgers en maatschappelijke organisaties over de wenselijkheid van megastallen. Burgers kunnen hun mening uiten en discussie voeren op de website www.dialoogmegastallen.nl. Milieudefensie roept iedereen die zich zorgen maakt over de verdere schaalvergroting in de veehouderij op hun stem te laten horen via de website van het ministerie.

In megastallen worden vooral runderen en varkens ondergebracht in aantallen die veel groter zijn dan in gangbare veebedrijven. Het kan gaan om stallen met twee of drie verdiepingen. Door de enorme hoeveelheid dieren op een klein oppervlak tast het mestoverschot de lucht-en waterkwaliteit en de natuur aan. De dieren zijn hun hele leven binnen. De dichte veeconcentratie verhoogt het risico voor mensen gevaarlijke dierziekten.