Foto: tEdits

Op de website van Sightline verscheen een opmerkelijk stuk over de Nissan Leaf.
Williams-Derry stelt dat de Leaf de eerste elektrische auto is die, dankzij de fiscale voordelen, betaalbaar is voor Jan Modaal waardoor de vermindering van CO2 uitstoot nu echt kan beginnen.

Echter, en daar gaat de blog over, maakt de herkomst van de benodigde energie een behoorlijk verschil. Deze conclusie komt wel vaker langs als het gaat over de elektrische auto, maar de Amerikaan heeft ook de moeite genomen deze conclusie kracht bij te zetten met berekeningen. De uitkomsten hiervan zijn in de onderstaande tabel te zien.

In de tabel is te zien dat een Nissan Leaf die gevoed wordt door energie afkomstig van een kolencentrale omgerekend 10% meer CO2 per kilometer uitstoot dan een Toyota Prius. Williams-Derry merkt op dat elektrisch rijden altijd duurzamer is tenzij de elektriciteit afkomstig is uit een kolencentrale. Volgens Williams-Derry klopt de gegeven waarde op het EPA Label niet. Hierop stond namelijk dat de Nissan LEAF helemaal geen bijdrage heeft aan de uitstoot van broeikasgassen, maar de brandstof die nodig is om elektriciteit op te wekken werd hier dus niet in meegenomen.

Bron: Sightline Daily
Foto: tEdits
Tabel: Sightline Daily

Lees ook:
Concurrentiestrijd elektrische auto tussen VS en China
Nissan LEAF groenste auto van 2011
Prins Maurits en zijn Nissan LEAF

Meer duurzaam nieuws clubvan30.nl