Van de acht miljoen auto’s in Nederland zijn op dit moment nauwelijks 300 volledig elektrisch. Maar volgens de organisatoren van de Electric Rally die zondag plaatsvond, gaat dat binnenkort veranderen. Het evenement wilde niet alleen laten zien dat elektrisch rijden al kan, maar ook dat bedrijven en burgers het willen. En in die opzet slaagde het evenement, gezien bijvoorbeeld de deelname van politici als Jan Peter Balkenende en Camiel Eurlings, BN’ers als Hannah Verboom en Beau van Erven Dorens, en tal van grote bedrijven zoals TNT en KLM.

Maar tegelijkertijd knaagt er iets bij alle enthousiasme dat de Electric Rally opriep. Er zijn nog veel te weinig oplaadpunten in ons land en de actieradius van elektrische auto’s laat nog sterk te wensen over. Dus als de wil en de techniek er zijn, hoe geven we elektrisch rijden dan het laatste zetje om echt door te breken?

Advies voor minister Schultz van Haegen

Oud-minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, legde graag aan hetkanWel uit welk beleid hiervooor nodig is:
“We moeten allereerst laten zien dat het geen science fiction is, maar dat het kan en dat het fun is. Een rally als vandaag helpt daarbij. Vervolgens moeten we de auto’s die er technologisch klaar voor zijn, fors stimuleren met belasting- en subsidiemaatregelen. Dit gebeurt natuurlijk al, maar het staat ook onder druk, omdat het al snel onbetaalbaar wordt. Dat neemt niet weg dat we de meest duurzame technologieën moeten blijven stimuleren, want zo bevorder je groene vooruitgang. Bovendien kan de overheid launching customer zijn. Wij hebben er bijvoorbeeld voor gezord dat er 400 elektrische auto’s door de overheid worden afgenomen en dat het bedrijfsleven zich ook nog eens aan de aanschaf van 4000 auto’s committeert. Dan rijden er straks gegarandeerd ruim 4500 rond.”

Die fundi’s

Volgens Camiel Eurlings kan Nederland bovendien een voortrekkersrol vervullen op het gebied van elektrisch rijden, gezien onze infrastructuur en het feit dat we een vlak land zijn. “En weet je wat ik ook zo mooi vind”, vult Eurlings nog aan “Elektrisch rijden laat zien dat groen en autorijden samen kunnen gaan. Daar heb ik steeds naar gestreefd: duurzaamheid en mobiliteit bij elkaar brengen, net als bij wegverbredingen. Op de A2 zijn nu veel minder files, waardoor er ook minder milieuschade is. Dat heb ik TNO nog laten berekenen. Er is daar minder schadelijke uitstoot nu er meer asfalt is, maar daar willen een paar van die fundi’s niet aan.”

Lees ook:

Elektrisch rijden is schoon en goedkoop

De eerste biologisch afbreekbare auto

Top 10 zuinige elektrische auto’s