In de film ‘We feed the world’, gaat de Oostenrijkse filmmaker Erwin Wagenhofer op zoek naar de bronnen van ons eten. Zijn zoektocht leidt hem via Frankrijk, Spanje, Roemnië, Zwitserland, Brazilië terug naar Oostenrijk. Door de film heen loopt een interview met Jean Ziegler, de speciale VN-rapporteur voor het Recht op Eten.

Al is de film uit 2006, de feiten over ons eten zijn nog even actueel en schokkend. Zeker omdat ‘We Feed the World’ geen simplistische kruistocht is tegen de industriële voedselproductie. Wagenhofer geeft alle betrokkenen – uiteenlopend van boeren, vrachtwagenchauffeurs, biologen, politici, producenten van genetisch gemodificeerde zaden en de CEO van ’s werelds grootste levensmiddelenmultinational Nestlé – alle ruimte. Dat maakt de complexe verhoudingen in de industrie helder, maar laat ook zien dat de manier waarop het systeem nu werkt nog veel ruimte voor verbetering laat.

I In Wenen wordt elke dag evenveel brood weggegooid als nodig is om Graz, de tweede stad in Oostenrijk, te voeden.

II 80% van het graan om de bevolking van Zwitserland te voeden, het tweede rijkste land ter wereld, komt uit India, een land waar naar schatting 200 miljoen mensen dagelijks honger lijden.

III Rijke landen zoals de EU en de VS betalen hun boeren jaarlijks subsidies ter waarde van $349 miljard voor het exporteren, produceren en transporteren van producten. Resultaat is het dumpen van Westerse landbouwproducten op de markt in het zuidelijk halfrond waar bijna niets anders is dan landbouw. In Dakar, op de grootste landbouwmarkt in West Afrika, de Sandagar markt, kun je Europese groente, aardappelen en fruit kopen voor een derde van de lokale prijs.
Hierdoor heeft de Senegalese boer, zelfs als hij 18 uur in de brandende zon werkt, geen kans om te leven van wat zijn grond opbrengt. Dus wat kan hij anders doen dan emigreren? De straat van Gibraltar oversteken, en dan ergens werken als stratenveger in Zuid-Spanje of Parijs.

IV Tomaten worden door heel Europa vervoerd omdat de transportkosten slechts 1% van de verkoopprijs bedragen.

V Elke dag sterven 100.000 mensen aan honger of de directe directe gevolgen ervan. Elke 5 seconden sterft een kind jonger dan 10 jaar. Elke 4 minuten wordt iemand blind wegens vitamine A-gebrek.

VI In het jaarverslag van de ‘World food and agriculture organisation’ stond dat er in 2005 842 miljoen mensen voortdurend aan ondervoeding hebben geleden. Ze hebben geen familie- seks- of werkleven, ze zijn invalide door honger. In 2004 was dit aantal 826 miljoen, het getal stijgt gestaag. In hetzelfde rapport viel te lezen dat de huidige landbouw zonder problemen 12 miljard mensen kan voeden. Dat betekent dat ons wereldwijde voedelsysteem een kind dat door de honger sterft, eigenlijk vermoordt.

VII Soja wordt verbouwd in de Amazone, ten koste van regenwoud. Het vee in Europa krijgt geen maïs of tarwe – dat wordt verbrand om elektriciteit op te wekken- maar soja te eten. Zo eten onze koeien, kippen en varkens eigenlijk de regenwouden op. De stukken regenwoud die gekapt zijn in Brazilië, vormen een gebied ter grootte van Portugal en Frankrijk. Een vierkante meter jungle kan gekocht worden voor 1 cent.

Bekijk de film
Hieronder vind je deel I, de andere delen vind je hier.

Meer weten?

Zo eet je groen, gezond en lekker