Foto: pixagraphic

De huidige manier van landbouw bedrijven bedreigt de wereldvoedselvoorziening. Om 9 miljard mensen in 2050 te voorzien van genoeg eten, moet de landbouw meer op duurzame leest geschoeid worden. Dit valt op te maken uit een nieuw rapport van de FAO, de landbouw en voedsel afdeling van de VN.

Sinds de jaren ’50 heeft de wereld een forse groei gezien in voedselproductie. Deze kwam mede tot stand door intensief gebruik van pesticiden en kunstmest. Hoewel veel mensen van deze groei hebben geprofiteerd is de grens van deze vorm van landbouw wel bereikt:

“De enorme groei in landbouw productie en productiviteit werden vaak vergezeld door negatieve effecten op de basis waarop landbouw is gebaseerd. Deze zijn zo ernstig dat ze het toekomstige potentieel van landbouw bedreigen.”

Genoemde negatieve effecten zijn erosie, verzilting, verlies van grondwater en resistentie tegen pesticiden en vervuiling.

Volgens het rapport zijn beter water beheer, zaden met hogere productie (evt. genetisch gemodificeerd) , rotatie van gewassen en het verminderen van pesticide gebruik belangrijke stappen om een natuurlijkere vorm van landbouw te verkrijgen.

Bron: Reuters, Times of India

Lees ook

Toppunt van recycling: na je dood boom planten op je as

Top 7 schokkende feiten over ons eten

Transgene koe levert menselijke moedermelk