Foto: Flickr, Maarten84

In Drenthe zijn er grootse plannen. Deze zouden gaan om een windmolenpark met een vermogen tussen de 300 en 450 Megawatt. Momenteel worden de mogelijke effecten van het park op de leefomgeving, gezondheid en natuur onderzocht.

Verantwoordelijk minister Maxime Verhagen hecht veel waarde aan windparken op het land: ‘We schakelen geleidelijk over op duurzame energie. Daarbij steunen we als eerste de relatief goedkoopste technieken. Wind op land is daar één van.’

Bron: ANP
Foto: Flickr, Maarten84

Lees ook:
Kansen voor Nederland door energieomslag Duitsland
Windmolens uitgezet door overvloed aan waterkracht
Afzwakkende wind funest voor opbrengst windmolens

Voor meer duurzaam nieuws ga naar clubvan30.nl