Als we vlees laten groeien in een laboratorium, in plaats van fokken en slachten, komt er maar een fractie van de uitstoot van broeikasgassen vrij. Kweekvlees zijn stamcellen die oneindig worden vermenigvuldigd tot spiercellen in een bakje in plaats van aan een beest. Dit klinkt als dé oplossing voor dreigende problemen als voedselschaarste en klimaatverandering.

Schoon vlees zonder een overdaad aan antibiotica en andere geneesmiddelen. Geen angst voor gekke koeienziekte, of varkenspest want er zijn helemaal geen koeien of varkens meer nodig.

Voor schoon vlees geen varkens nodig

Zo’n lab lap scheelt een hoop slachtafval, want het merendeel van de organen gebruiken we toch niet. Wie lust er tegenwoordig nou nog niertjes of lever? Veel gunstiger om niet hele dieren te fokken maar alleen nog het vlees dat er bij de productie al uit ziet als een kipnugget.

Ethische bezwaren zijn makkelijk weg te wuiven want dieren in de huidige veehouderij zien toch al geen daglicht. En cellen kweken zonder gevoel, klinkt vriendelijker dan kistkalveren laten opgroeien tot dat ze klem tussen de wanden zitten.

Kinderen willen toch kipnuggets

Aangezien geen enkel kind nu toch nog weet dat vlees ergens anders vandaan komt dan uit de supermarkt, moet het geen enkel probleem zijn dit aan de man te brengen over een aantal jaar.
Voor de ouderen wordt het even wennen maar dat was het ook toen boter niet meer van melk werd gemaakt maar van planten.

Onderzoek geleid door de universiteit van Oxford, toont dat de uitstoot 96% minder is in vergelijking met het fokken van dieren. Omdat vleesvee zoals koeien veel methaangas uitstoten is de vleesproductie nog slechter voor het milieu dan autorijden. Voor het lab-vlees is bovendien maar 1% van de grondoppervlakte en 4% van het watergebruik nodig.

Oplossen voedselprobleem

De onderzoekers zeggen dat hun vlees een efficiënte oplossing is voor het voedselprobleem. Er moeten alleen nog wel enkele jaren en vele miljoenen in het onderzoek gestoken worden.
Dat ze beter over de logistiek dan over meer vleesproductie hun hoofd kunnen buigen, vergeten ze te vermelden. Er wordt namelijk al genoeg voedsel geproduceerd om de hele wereldbevolking te kunnen voeden, het komt alleen niet op de juiste plekken terecht.

Bron: The Guardian

Lees ook:
Japanse professor maakt vlees uit poep
Met probiotica krijgt EHEC-bacterie geen kans

Superbacterie vooral op bioindustrie kippen