Foto: dreamstime / heerlijk-water.nl

(Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Heerlijk Water)

Harmen Uijttewaal verkoopt een bijzonder apparaat, de Vitaliser. Volgens Harmen kun je met dit roestvrijstalen buisje water vitaliseren: het smaakt lekkerder en is gezonder voor je. hetkanWel interviewde Harmen over de Vitaliser

Wat is de Vitaliser?

“Het is een roestvrijstalen buis die informatie afgeeft en daarmee de structuur van het water verandert en gezond maakt voor het menselijk lichaam. Vitalisers kunnen verschillende vormen hebben. De kraanvitaliser zet je op de kraan vast. Deze is aan de bovenkant breed en wordt dan smaller. Waarom? Een bergbeek is aan de bovenkant smal en aan de onderkant breder. Een tegenovergestelde energiestroom maakt dat forellen tegen watervallen kunnen opspringen. De vorm van de vitaliser maakt gebruik van die tegenkracht.”

Wat is watervitalisatie?

“Water stroomt van nature door het landschap. Het verrijkt zich door de mineralen en de planten waar het langs komt. Wij drinken water dat al verschillende keren gezuiverd is en door buizen geperst wordt. Hierdoor komt die natuurlijke verrijking niet meer tot stand. Daarbij zijn er in huis vaak allerlei stoffen en straling die niet in de natuur voorkomen: PCB’s, oestrogeen, pesticiden, straling van wifi en zendmasten. We  leven in een belast milieu. Die stoffen en ook straling werken in op het water. Een gewoon waterzuiveringsbedrijf zuivert water tot een bepaald niveau. Maar bepaalde stoffen worden helemaal niet gemonitord. Er zit zoveel belastende informatie in het water dat je lichaam er een flinke klus aan heeft om het om te zetten en af te voeren. Een vitaliser gooit die negatieve informatie eruit. Het water wordt als het ware gereset.”

Heb je ook bronnen die kunnen staven dat de Vitaliser het water gezonder maakt?

“Eigenlijk is het een onderwerp dat voorbijgaat aan de rechtstreekse fysieke waarneming. Maar ik weet uit eigen ervaring dat mijn water van het ene op het andere moment zachter en voller werd toen ik een vitaliser installeerde. Bij gewoon leidingwater proef je iets duns in je mond. Dit voelt voller en rijker. Het beste zou zijn als je een glas met dat water zou kunnen proeven.”

“Ik krijg ook veel positieve feedback van klanten. Die zeggen: ik voel me beter omdat ik dit water drink. Er zijn mensen die minder huiduitslag krijgen of zeggen: de energie in mijn huis is anders. De sfeer is rustiger en gemoedelijker geworden.”

“Bij elke plaatsing van een leidingvitaliser doen we normaal gesproken een wateronderzoek. We leggen het water voor en na de plaatsing van de vitaliser onder de microscoop en fotograferen het. In het water voor plaatsing zien we nagenoeg altijd sterk geklonterde mineralen en hoekige structuren. In het water na de plaatsing zien we de mineralen uitwaaieren en heeft het veerstructuren. Volgens het Duitse onderzoeksbureau Hagalis is ons water van goede kwaliteit.”

Hoe kan een klein apparaat zo’n effect hebben? Het is maar een roestvrijstalen buis…

“Het is moeilijk om zo’n wonder te verklaren. Maar hoe kan iemand die verliefd wordt, in een keer gelukkig worden? Het is als het ware een bewustzijnsveld, de informatie stroomt via de vitaliser in het water. De aard van die informatie is harmonie. Je stelt het water bloot aan die informatie.”

“Ik krijg de watervitalisers amper terug. In die zin sta ik sterk in mijn schoenen. Ik vind het belangrijk dat mensen beseffen in wat voor vervuild energetisch milieu mensen leven. Wij zijn een heel verfijnd, elektromagnetisch wezen. Honderd jaar geleden kreeg 2% van de mensen kanker, en tegenwoordig 1 op de 2 mensen. Ik denk dat de omgeving veel meer invloed heeft op mensen dan we door hebben, onder andere ook op ons water. We bestaan voor 70% uit water, het lijkt me dus belangrijk dat het gezond en vitaal is.”