Twintig jaar geleden stelde hij als eerste leider van een grote partij de integratie serieus aan de kaak. Politiek correct Nederland was te klein. Het leverde hem zelfs een aanklacht wegens discriminatie op. Maar Frits Bolkestein hield voet bij stuk, op basis van de feiten.

En uitgerekende dezelfde Frits Bolkestein stelt nu, opnieuw op basis van neutrale cijfers, dat het beter gaat met de integratie dan 20 jaar geldeden. Dagblad De Pers dook in de cijfers en geeft hem gelijk. Frits Bolkestein en De Pers sluiten zich daarbij aan bij publicist Frans Verhagen die in 2010 op basis van soortgelijke cijfers ook al tot die conclusie kwam in zijn boek ‘Hoezo mislukt? De nuchtere feiten over integratie in Nederland’.

Integratie in Nederland 20 jaar later: de feiten

  • Niet-westerse allochtonen (vooral van Turkse, Marrokaanse, Antilliaanse en Surinaamse afkomst) zijn hun achterstand in het onderwijs aan het verkleinen. Het percentage allochtonen dat naar een hogeschool of universiteit gaat, nam tussen 2004 en 2010 toe van 43 tot 55 procent. Onder autochtonen was die stijging kleiner: van 52 naar 58.
  • Volgens het CBS kreeg een autochtone vrouw in 1996 gemiddeld 1,47 kinderen, tegenover een Turkse 2,53 en een Marrokaanse 3,37. In 2009 stijgt het geboortecijfer voor autochtone vrouwen tot 1,81, terwijl dat van Turkse dames daalt naar 1,89 en van Marrokaanse naar 2,88. Opmerkelijk: voor tweede generatie Turken is het aantal 1,69, wat betekent dat een jong Turks gezin kleiner is dan een autochtoon gezin.
  • Allochtonen halen minder vaak hun bruid(egom) uit het buitenland. Voor Turken daalt dit percentage bijvoorbeeld van 43% in 2004 naar 15% in 2009.
  • In 2000 had nog 30% van de allochtonen een laag inkomen, in 2008 was dat gedaald tot 23%.

Een serieuze kanttekening plaatst De Pers wel: op het gebied van de misdaad worden de cijfers slechter. Het percentage allochtonen dat verdacht wordt van een misdrijf steeg tussen 1999 en 2007, van 4,5% naar 6,3% volgens het CBS. Vooral Marrokaanse jongens, uitgerekend de tweede generatie, komen vaak in aanraking met de politie.

Bronnen: De Pers en hetkanWel

Lees ook:

We mogen trots zijn op de integratie in Nederland

Max Christern wil een klimaatverhaal dat hij aan zijn kinderen kan vertellen

Quiz: voorspel jij de toekomst beter dan experts?