In aanloop naar de jaarlijkse klimaattop, deze keer in Durban, organiseert de NRC een serie van vier debatten over klimaatsverandering. Gespreksleider is Max Christern, bekend van NRC en Ode. Hij wordt moe van de schuttersputjes van waaruit voor- en tegenstanders van de opwarmingstheorie elkaar bestoken in het klimaatdebat. Met deze debatreeks wil hij samen met het bedrijfsleven en de wetenschap de feiten boven tafel krijgen. Maar nog liever wil hij een inspirerend en realistisch verhaal dat hij kan navertellen aan zijn kinderen. hetkanWel stelde Max Christern daarom de volgende vragen.

Bestel kaarten voor het debat.

Wie zit er nog te wachten op een debatreeks over klimaatverandering?

Het thema klimaatsverandering lijkt klem te zitten tussen voor- en tegenstanders van global warming. Ook de rol van de media is daarin fascinerend. De media schreeuwden chocoladeletters over een mogelijk kritische fout in het IPCC-rapport. Sceptici van klimaatsverandering kregen alle ruimte op de voorpagina’s van de kranten om zichzelf op de borst te kloppen, maar toen het slechts om klungeligheden ging die voor de eindconclusies niet van belang waren, las je dat pas terug in een klein bericht op pagina 7.
Voor alle geïnteresseerden leek het ons daarom goed om terug naar de basis te gaan, nu Durban er aan komt.
De debatten zijn er voor om helder samen vast te stellen wat er nu precies aan de hand is. Wat weten we zeker? En hoe kunnen we van daaruit over oplossingen nadenken?

Als hoofredacteur van Ode maakte je een special over de oplossingen voor klimaatverandering, voor de klimaattop in Kopenhagen. Hoe zie je dat het debat zich sindsdien heeft ontwikkeld?

Aan de ene kant heb je de koplopers die vinden dat we de fase van het debat óf er iets aan de hand is al lang voorbij zijn, en aan de andere kant heb je een groepje achterblijvers, de sceptici, die zichzelf in beton hebben gegoten en roepen dat het allemaal onzin is. De afstand tussen die twee partijen is alleen maar groter geworden. Probleem is dat de koplopers ook de afstand tot het peloton volgers, dat tussen hen en de sceptici in zit, zien groeien. Zij zien klimaatverandering niet meer als een groot en urgent probleem. Op hetkanWel noemden jullie hen de zorgelozen. Hoogleraar Jan Rotmans is juist een treffend voorbeeld van een koploper. Voor hem is een klimaatdebat zó 2010, hij wil zijn energie steken in de oplossingen. Maar ik zeg dan tegen hem: “Jan, het probleem is dat niet iedereen in jouw tempo meedendert.”

Wat willen jullie met het klimaatdebat aan die situatie veranderen?

Als we van het klimaat alleen maar een politieke discussie maken, en een eindeloos welles-nietes spel, dan blijf je rondjes draaien. En ondertussen wordt het probleem voor leken steeds onduidelijker. Maar ik wil als leek aan mijn kinderen kunnen vertellen wat er aan de hand is. Het helpt dan als je een aantal conrete feiten kunt noemen.

Zouden feiten echt helpen? We leven in een tijd van fact free politics.

Ja, ik zie wat je bedoelt, maar het gaat er om dat je feiten en perspectief aan elkaar koppelt. Ja, het was een koude, natte zomer, maar wat betekent dat in het perspectief van de klimaatwetenschap? En daarover laten wij dan een wetenschapper aan het woord. Ik geloof in de kracht van storytelling, dus dat je deels feitelijk en deels anecdotisch verhalen kunt vertellen waarin de feiten, de conlusies en de oplossingen zitten. Dat zal het peloton zorgelozen dichterbij Jan Rotmans brengen.

Bestel kaarten voor het debat.

Lees ook:

Op weg naar Zuid-Afrika: wat is de stand van het klimaatdebat?

Nederland in top 10 van klimaatzorgelozen

De vork van Wilders prikt altijd