Elizabeth Albert, Flickr

Uit studies blijkt dat een klas over doen meestal niet zinvol is, zeker niet op lange termijn. Dat meldt het Onderwijsblad deze maand. Op korte termijn lijkt doubleren een gunstig effect te hebben, maar op lange termijn heeft het eerder een negatief effect. Later in hun schoolcarrière doen zittenblijvers het minder goed dan net zo zwak presterende vroegere klasgenoten die wel normaal zijn over gegaan. Zwakke leerlingen die zijn blijven zitten, verlaten eerder zonder diploma het voortgezet onderwijs dan zwakke leerlingen die niet zijn blijven zitten.

Volgens de onderzoekers profiteren ook klasgenoten niet van zittenblijvers. Op basis van empirisch onderzoek stellen zij dat homogene klassen niet effectief zijn, juist zwakke en normale leerlingen hebben baat bij heterogene klassen met niveauverschillen.

Hans Luyten, onderwijsonderzoeker bij de Universtiteit Twente stelt dat eigenlijk alleen de leerkracht zèlf iets opschiet met zittenblijven. “Het maakt het werk voor de leerkracht makkelijker.”
Hij pleit daarom voor maatwerk om zittenblijven tegen te gaan. Kun je iets anders bedenken waardoor de leerling toch weer aanhaakt?

Hoewel een positief effect van zittenblijven dus betwistbaar is, doen vrijwel alle Nederlandse scholen er aan. We kennen zelfs een zeer hoog percentage zittenblijvers op de basisschool in vergelijking met andere Europese landen. In 2009 had 22% van alle vijftienjarigen op de basisschool een jaartje over gedaan, terwijl dit in Finland 2,4% was en in Engeland zelfs maar 1,6%. Wat scholen daar anders doen vermeldt het Onderwijsblad helaas niet.

Bron: Onderwijsblad, nr. 14, 17 september 2011

Lees ook:

Nederlander ontwerpt dyslexie-vriendelijk alfabet

De animal cop van morgen zit nu in de schoolbanken

Top 6 grappige tweets over gescheiden lessen