Foto: Flickr, Radio Nederland Wereldomroep

In 2010 ging er meer geld uit de schatkist naar grijze dan naar groene energie: 5,8 miljard vs. 1,5 miljard euro. Nederland wil dat in 2020 14% van alle energie uit duurzame bronnen komt, en de CO2-uitstoot 20% omlaag gaat. Het verleggen van de subsidiestromen kan deze energietransitie een stuk dichterbij brengen, zonder dat we extra geld hoeven in te leggen.

Op dit moment is het aandeel duurzame energie pas 3,8 procent. Toch gaat er nog altijd meer subsidie naar fossiele brandstoffen dan naar de groene energie. Een onderzoek van Ecofys en CE Delft telde 5,8 miljard aan overheidsmaatregelen voor fossiele energie en 1,5 mld voor hernieuwbare energie.

Het leeuwendeel van het bedrag ging naar kortingen op energiegebruik: 4,4 miljard ging naar fossiele brandstoffen en 0,2 miljard naar hernieuwbare energie. De omvangrijkste maatregelen daarvan zijn kortingen op de energiebelasting. In Nederland profiteren vooral fossiele energiebronnen daarvan. Verder is er sprake van belastingvrijstelling voor kerosine, scheepvaartbrandstoffen en rode diesel.

De overheid ondersteunde de opwekking van elektriciteit uit kolen-, gas- en kernenergie in 2010 met € 1,4 mld. Dat is net iets meer dan de steun voor duurzame elektriciteit (€ 1,3 mld).

Bovendien betalen kolen- en gascentrales niet voor de (CO2) vervuiling die ze veroorzaken. Als je de kosten voor gezondheids- en milieueffecten (zoals klimaatverandering, verzuring, smog, fijn stof) meerekent zouden bijvoorbeeld nieuwe windturbineparken op land zonder subsidies concurrerend zijn met nieuwe gas-, kolen- en kerncentrales.

Bronnen: Ecofys, CE Delft, Zeekracht

Lees ook

22 Noord-Zuidlijnen nodig om duurzame energie doelstelling te halen
Geld verdienen met zonne-energie
Kabinet ziet in milieu vooral kans om belasting te heffen