Vandaag presenteerde Hans Alders de uitkomsten van een dialoog over megastallen aan minister Bleker. Voor die gelegenheid had Milieudefensie twee Miss Piggy’s gebeld met een duidelijke boodschap voor de minister. ‘Geen megastal maar modderbad’.

Uit het rapport van Alders blijkt dat het roer echt om moet in de Nederlandse veehouderij. Milieudefensie pleit daarom zelfs voor een verbod op megastallen. “Een landelijk verbod op megastallen geeft een geweldige impuls aan de verduurzaming van de veehouderij”, aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “We moeten af van de weg naar schaalvergroting en kostprijsverlaging die ten koste gaat van milieu en dierenwelzijn.”

Zowel Milieudefensie als het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hielden representatieve opinieonderzoeken over megastallen waaruit deze maatschappelijke zorg al duidelijk bleek. Breunissen: “De maatschappij het heeft gehad met megastallen. Dit is hét moment om politiek door te pakken.”

Bron: Milieudefensie

Lees ook:

Middenin de crisis begint Milieudefensie over de bloemetjes en de bijtjes