Foto: Kradlum, Flickr

Om in de energiebehoefte van de aarde te voorzien zijn nieuwe technieken nodig. Kolen en aardolie zijn niet langer geschikt vanwege hun bijdrage aan de opwarming van de aarde. Aan kernenergie kleven ernstige veiligheidsrisico’s. Volgens het Amerikaanse MIT zijn er een aantal kandidaten geschikt om echt groots in te gaan zetten als nieuwe, schone energiebron. Hier vind je ze op een rijtje, met een opmerkelijke nummer 1.

1. Energiebesparing: Veel mensen denken niet aan energiebesparing als ze denken aan de energiemix van de toekomst. Besparing is niet zo sexy als het ontwikkelen van geavanceerde nieuwe technieken. Maar met energiebesparing is veel te winnen voor relatief weinig geld. Volgens het MIT is het daarmee de belangrijkste bron voor een schone energiehuishouding. Elke watt bespaard is een watt die niet hoeft gemaakt.  Volgens Daniel Nocera, professor aan het MIT, kunnen en moeten we in de komende decennia 14 terawatt aan energie besparen — evenveel als de mensheid nu gebruikt.

2. Zonne-energie: Elektriciteit gemaakt door zonnepanelen is nog te duur. Maar het grote voordeel van zonne-energie is dat het makkelijk schaalbaar is. Met de huidige technologie kunnen we woestijnen en toendra’s volleggen met zonnepanelen en zo flink veel energie produceren.

3. Wind: Elektriciteit uit wind is nu al goedkoper dan kolen. Wind is daarbij overal te vinden en dus breed inzetbaar.  Het grote nadeel: wind is veranderlijk en kan huidige energienetwerken onder druk zetten. Ook zijn de beste windplekken, zoals de oceaan en hogere luchtlagen, het moeilijkst bereikbaar

4. De rest: Er zijn nog vele andere technologieën die een belangrijk rol kunnen gaan spelen in de energiemix van de toekomst. Het MIT noemt biobrandstof, geothermische energie en geavanceerde nucleaire technologie als mogelijke kandidaten. Maar om deze technologieën breed in te zetten is nog veel geld nodig en moeten stevige obstakels overwonnen worden.

Bron: Phsyorg.com (links naar 4 andere artikelen vind je onderaan de pagina), MIT

Jij kan het ook