Foto: NASA, Flickr

De zeespiegel zal de komende millennia 25 meter stijgen. Die onheilspellende mededeling deed hoogleraar Eelco Rohling op dinsdag 2 november tijdens de derde aflevering van de NRC Klimaatdebatten in de Amsterdamse Rode Hoed. Wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven bogen zich dit keer over het thema water. Smeltend ijs in Groenland, stijgende oceanen en doorbraakvrije dijken passeerden de revue.

Eelco Rohling werkt als onderzoeker bij het National Oceanography Centre in Southampton en snapt niet dat er nog mensen zijn die de klimaatverandering in twijfel trekken: “Zelfs een klimaatscepticus moet toegeven dat de aarde opwarmt.”  Onafhankelijk onderzoek bevestigt volgens hem de conclusies van het onlang verschenen en fel bediscussieerde IPCC-rapport: door het broeikaseffect zal de aarde in 2100 ongeveer twee graden warmer zal zijn dan nu. Daardoor smelten de ijskappen en stijgt de zeespiegel met 0,8 tot 1,5 meter per eeuw.

Zelf zag Rohling met eigen ogen hoe Groenland aan het smelten is: “Er ligt water op de ijskappen en dat is zeker geen goed teken.” Het smelten van de ijskappen gaat volgens hem nu nog relatief langzaam maar zal steeds sneller gaan. Bovendien versterkt die ontwikkeling zichzelf, want hoe minder ijs er op de polen ligt hoe sneller de aarde opwarmt: “Het witte ijs reflecteert het zonlicht veel beter dan donker water. ”

Behalve op het risico van een toename van het aantal hittegolven, overstromingen en orkanen wijst Rohling op nog een ander direct gevaar voor mensen: “Als gletsjers in bijvoorbeeld de Himalaya verdwijnen, ontstaan er grote drinkwatertekorten met conflicten tot gevolg. Ik  denk dat de eerstvolgende grote oorlog over water zal gaan.”

Het risico op een dergelijk conflict is het grootst in Azië.  In Nederland moeten we eerder beducht zijn op overstromingen. “Wetenschappers in Nederland zijn druk bezig oplossingen te bedenken voor dat probleem”,  vertelde de tweede spreker Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering aan de Universiteit van Wageningen en de Vrije Universiteit. Als voorbeeld noemt hij brede en doorbraakvrije dijken, ophoging van delen  van Nederland en drijvende steden. Vellinga wijst ook op andere gevolgen van de opwarming van de aarde: “We krijgen te maken met nieuwe ziekten en plagen. Zo zijn er nu bijvoorbeeld al meer teken in Nederland.”

Het intermezzo werd dit keer verzorgd door Janneke Hadders van Dacom BV, winnaar van de MKB-innovatie top-100. Haar familiebedrijf  bedacht  een sensorsysteem dat telers in staat stelt om hun akkers veel effectiever te beregenen. De uitvinding is inmiddels een succesvol exportproduct en wordt gebruikt door vele boeren in de wereld. Hadders: “Omdat 70 procent van al het zoete water in de wereld gebruikt wordt voor de agrarische sector is hiermee veel winst te behalen.”

Tot slot stelt Piet Dircke van ingenieursbureau Arcadis dat we de problemen zelf ook opzoeken.  “We verhuizen allemaal naar de plekken waar de kans op overstroming het groots is.” Hij verwacht dat in het jaar 2050 zo’n 70 procent van de wereldbevolking in Deltasteden woont. Dircke adviseerde steden als Rotterdam,  New Orleans en New York hoe zij zich het beste tegen het water kunnen wapenen. Als voorbeeld noemt hij wateropslag in parkeergarages en pleinen die vol water kunnen lopen.

Aan het einde van de avond gaan de sprekers met elkaar in debat. Piet Dircke vindt dat er meer internationale samenwerking moet zijn en dat de overheid dat moet stimuleren. Pier Vellinga brengt daar tegen in dat het ook een positief effect  heeft dat de politiek zich nu minder met het klimaat bezig houdt: “Zo worden we gestimuleerd om zelf innovatief et zijn.” Maar uiteindelijk moeten er ook volgens hem wel internationale verdragen worden gesloten om emissies terug te dringen. “Als ons dat de komende veertig jaar lukt kan Groenland misschien wel weer aanvriezen.”, zegt Vellinga hoopvol.  Eelco Rohling: “Groenland zal nooit meer aanvriezen, maar  het terugbrengen van emmisies kan de lange termijn ontwikkeling wel vertragen.” Pier Vellinga: “Ja. Laten we alsjeblieft niet cynisch worden, elke emissiereductie is de moeite waard.”

Wil je zelf ook een klimaatdebat volgen? Je kunt hier kaarten bestellen.

Bron: NRC

Lees ook

Wat is de stand van het klimaatdebat?

Prominent klimaatscepticus bekent ongelijk

Nieuwe technologie gaat helpen. Je boodschappenlijst doet dat nu al