Foto: soundlessfall, flickr

Je kunt het milieu helpen door oud te worden. Een demograaf heeft de relatie uitgezocht tussen iemands leeftijd en zijn CO2-emissies. Het blijkt dat we na ons pensioen minder bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het onderzoek is vooral georiënteerd op de Verenigde Staten, maar verwacht wordt dat de trend ook voor de rest van de wereld geldt.

Onderzoeker Emilio Zagheni inventariseerde hoeveel Amerikanen in verschillende leeftijdsgroepen uitgaven aan 9 energie-intensieve producten en diensten, inclusief electriciteit, benzine en vliegreizen. Vervolgens kende hij hier een CO2-uitstoot gewicht aan toe en stelde zo een CO2-uitstoot profiel samen.

Daarbij ontdekte hij dat Amerikanen, naarmate ze ouder worden, steeds meer energie-intensieve producten en diensten consumeren, met een hogere CO2-uitstoot als gevolg. Deze groei zet door tot ongeveer hun 65e en neemt dan weer af. Oudere mensen geven meer uit aan gezondheidsproducten die over het algemeen een lagere CO2-uitstoot veroorzaken. Ze geven daardoor minder uit aan energie-intensieve producten.

Bevolkingsgroei weegt zwaar mee in voorspellingen over CO2-uitstoot, maar hierbij wordt nooit rekening gehouden met een verschillend uitstootprofiel per leeftijdssegment. Zagheni verwacht op basis van zijn onderzoeksresultaten dat vergrijzing er voor zorgt dat de CO2-uitstoot niet zoveel zal toenemen als nu wordt aangenomen op basis van louter aannames over de bevolkingsgroei.

Bron: Yahoo Green

Jij kan het ook:

Energie besparen

Duurzaam winkelen

Geld verdienen met windenergie

Lees ook:

Zorgkosten exploderen door klimaatverandering

Doorbraakvrije dijken beschermen tegen smeltend Groenland

Nieuwe technologie gaat helpen, je boodschappenlijst doet dat nu al