Foto: Bogenfreund, Flickr

Niet alleen mensen hebben last van het constante lawaai van snelwegen, vliegtuigen, bouwwerkzaamheden en andere menselijke activiteiten. Ook vogels blijken niet gediend van geluidsvervuiling. Met name grotere vogels verdwijnen uit gebieden met teveel geluid, zelfs als deze om andere redenen wel geschikt zijn voor bewoning. Dit blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in het vaktijdschrift PLosOne:

“Door mensen veroorzaakte geluidsvervuiling dringt door in natuurlijke habitats over de hele wereld. Dit zorgt voor evolutionair gezien nieuwe, niet eerder gehoorde akoestische omstandigheden in landschappen. Deze akoestiek schaadt niet alleen mensen, maar bedreigt ook wilde dieren, in het bijzonder vogels via veranderingen in soortdichtheid, voedselverzamel gedrag, succes met voortplanting en interacties tussen prooi en aanvaller.”

De schade wordt met name veroorzaakt doordat vogels niet meer boven het lawaai uitkomen. Dit beperkt hun communicatie wat het moeilijker maakt om een geschikte partner te vinden. Het onderzoek houdt nog wel een slag om de arm over de verklaring voor het negatieve effect van lawaai. Het was moeilijk om dit effect te scheiden van andere menselijke invloeden.

Bron: PLos ONE, via io9

Lees ook

Met deze groenten krijg je de meeste vitamines binnen

Onderzoek: strenge milieuregels goed voor economie

Autobezit zal halveren in Nederland