Foto: flo21, Flickr

Frankrijk moet voor alle 58 kernreactoren nieuwe en verbeterde veiligheidssystemen aanleggen. De reactoren zijn nu niet bestand tegen grote natuurlijke rampen, zoals aardbevingen of ernstige overstromingen. Dit advies komt van een Franse organisatie voor nucleaire veiligheid, de IRSN.

“Het is nodig om een nieuwe laag aan te leggen om veiligheidsmechanismen in reactoren te beschermen die van essentieel belang zijn voor de bescherming van de reactor, zoals koelfuncties en elektrische stroom,” aldus Jacques Repussard, hoofd van het IRSN.”Alle reactoren moeten veel krachtigere gebeurtenissen kunnen overleven, dan waar ze op gebouwd zijn.” Repussard noemt als voorbeeld een aardbeving die een stad als Nice zou verwoesten, of enorme overstromingen door het instorten van dammen.

Het advies van IRSN is gebaseerd op een uitgebreid veiligheidsonderzoek wat ingesteld werd na de ramp in Fukushima. Hoeveel de aanpassingen moeten kosten is nog niet bekend.

Bron: Reuters

Jij kan het ook