Argonne national laboratory, Flickr

Zonnepanelen en windmolens passen veel beter bij de huidige regeringsplannen dan nieuwe kerncentrales. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

Maxime Verhagen is als minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor onze energiehuishouding. Verhagen wil graag meer geld verdienen aan elektriciteitsproductie, onafhankelijker worden van buitenlandse energieleveranciers en de Europese klimaatdoelstellingen halen. Hij wil deze doelen realiseren door een of twee kerncentrales te laten bouwen. Volgens het WNF is het echter veel verstandiger om in te zetten op duurzame energie. 

Het onderzoeksbureau heeft alle kosten van het bouwen van een nieuwe kerncentrales geanalyseerd, en komt tot de conclusie dat deze niet bijdragen aan de doelstellingen van het kabinet. Ze geven de volgende redenen:

  • Te hoge bouwkosten, met grote risico’s op kostenoverschrijdingen.
  • Hoge risicokosten die uiteindelijk de samenleving betaalt. Denk aan grote nucleaire incidenten.
  • Risicoberekeningen zijn waarschijnlijk te optimistisch. Van de huidige generatie kerncentrales werd het risico berekend op 1 groot incident per 100.000 jaar, maar in de praktijk hebben we in  40 jaar tijd al 3 meltdowns gehad.
  • Uranium is, net als olie en gas een eindige energiebron, te vinden in slechts beperkte hoeveelheid locaties. Een kerncentrale draagt dus niet bij aan energiezekerheid.
  • Een nieuwe kerncentrale creëert slechts enkele honderden banen en levert de Nederlandse economie weinig op.
  • Voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen (20% minder CO2 uitstoot in 2020) komt een kerncentrale te laat.

CE Delf concludeert dat als alle kosten voor het bouwen van nieuwe kerncentrales meegerekend worden, nucleaire energie meer kost dan elektriciteit afkomstig van conventionele, fossiele brandstoffen en wind op land: “Het lijkt erop dat hernieuwbare energiebronnen een betere optie zijn, in ieder geval wat betreft energiezekerheid en verdienpotentieel.”

Bron: CE Delft, Duurzaam Nieuws

Jij kan het ook