Het kabinet wil onze grenzen dichtgooien voor Bulgaren en Roemenen. Ze mogen hier niet legaal werken. Wat moeten we nou met al die Oost-Europeanen die hier willen werken? Nou, onze economie laten groeien dankzij internationale handelsrelaties bijvoorbeeld. The Economist conludeerde vorige week dat netwerken van immigranten een lichtpunt vormen voor de economie. Ze dragen bij aan de groei, hun emigratie draagt bij aan handelsrelaties. Ze sturen niet alleen geld naar Polen, maar ze helpen Nederlandse bedrijven ook in Polen te investeren.

De Europese Commissie publiceerde verder een rapport op 11 november waarin stond dat de komst van arbeiders uit de nieuwe EU-landen juist heeft gezorgd voor economische groei in de ontvangende landen. Niet veel, 0,4%, maar wél groei, altijd welkom in een krimpende economie als de Nederlandse. Opmerkelijk detail: in landen met méér Bulgaren en Roemen is de groei zelfs 1,7%.

Volgens de Groene Amsterdammer leert een ander recent onderzoek dat de problematische groep immigranten geen werkvergunning heeft, maar als de Oost-Europeanen legaal kunnen werken, blijkt hun positie beter tezijn, met minder sprake van uitbuiting, ze raken niet verstrikt in de ‘informele economie’ en de integratie in Nederland is prima.

Kortom, legale arbeidsimmigranten uit Oost-Europa vormen een impuls voor onze economie. En die kunnen we wel gebruiken. Maar wat is ons beleid? Voorkomen dat Bulgaren en Roemen hier legaal mogen werken. Zou het kabinet doof voor de feiten zijn geworden door het fact free geblaat van de PVV?

Bron: De Groene Amsterdammer