Foto: thewritingzone, Flickr

Een nieuw onderzoek schat de kosten van luchtvervuiling op 100 miljard euro per jaar voor de gehele EU. Dat betekent dat elke Europese burger elk jaar tussen de 200 en 300 euro betaalt, met name vanwege extra kosten voor gezondheidszorg. Luchtvervuiling zorgt namelijk voor meer ademhalingsproblemen en hogere kans op hart -en vaatziektes. De kosten voor de Nederlandse burger liggen nog iets hoger: tussen de 300 en 375 euro.

Met name energiecentrales (denk kolencentrales) zijn de grote boosdoeners door de uitstoot van zware metalen, zwaveldioxide en andere vervuilende gassen. “Deze analyse toont de significante impact van energiecentrales op fossiele brandstof en de zeer hoge kosten waarmee zij drukken op de gezondheid van mensen en het milieu,” aldus Jacqueline McGlade van het Europese Milieu Agentschap. “Het maakt de introductie van schonere vormen van energie nog urgenter.”

Bron: Reuters, EEA

Jij kan het ook