Foto: Flyingsinger, Flickr

Een kleine kliek van wetenschappers wil klimaatverandering met radicale middelen aanpakken. Deze groep wil de aarde onder controle krijgen, ondermeer door de hoeveelheid straling van de zon naar de aarde te beperken. Volgens Clive Hamilton, professor op het gebied van ethiek en schrijver van verschillende boeken over klimaatverandering, domineert deze groep de discussie over geo-engineering, ondanks dat veel wetenschappers grote twijfels hebben over deze methode.

“Het werelddebat [over geo-engineering] wordt sterk gedomineerd door een zeer kleine groep Noordamerikaanse wetenschappers die bezig zijn met geo-engineering onderzoek. Zij zijn aanwezig in bijna alle expert overleggen. Ze zijn leidende adviseurs binnen parlementaire onderzoeken, en hun standpunten zullen, naar alle waarschijnlijkheid de samenspraken van het IPCC domineren [over dit onderwerp].”

Geo-engineering wordt door sommige wetenschappers als “plan B” tegen klimaatverandering gezien. Als het de overheden in de wereld niet lukt om de CO2 uitstoot flink naar beneden te krijgen, moet de klimaatverandering bij de bron worden aangepakt: door de hoeveelheid energie die van de zon op aarde valt te verminderen. Dit kan door enorme spiegels in de ruimte te hangen, maar ook door het kunstmatig vergroten van het wolkendek met chemicaliën.

Veel wetenschappers hebben echter ernstige twijfels. Spelen met de natuurlijke systemen van de aarde is een riskante onderneming met onvoorziene en mogelijk catastrofale gevolgen. Met name in Europa is men skeptisch over het optimisme van de vaak Amerikaanse geo-engineering enthousiastelingen.

“In Europa, en in het bijzonder Duitsland, wordt geo-engineering behandeld met veel meer omzichtigheid en twijfel. In het kort, de complexiteit en grilligheid van de aarde wordt met veel meer respect behandelde. Daarnaast is er een historisch reservoir van wantrouwen t.o.v. de goede intenties van mensen die vol zijn van hun technologische macht.”

Bron: Je kunt het hele commentaar in The Guardian lezen. De krant heeft ook een item met uitleg over geo-engineering.

Lees ook

Waarom Durban zinloos én zinnig is

Sint stelt jongeren teleur met smerige mobieltjes

Klonen mammoet mogelijk met 10.000+ jaar oud DNA