Foto: perspective-OL, Flickr

In 2011 groeide het percentage groene stroom dat in Duitsland geproduceerd werd van 16,4% naar 20% van de totale elektriciteitsproductie. Duurzame bronnen, zoals zon, wind en biomassa, leveren nu meer elektriciteit dan uranium, kolen of aardgas. In Nederland groeide het aandeel van groene stroom licht: van 8,9% naar 9,5%.

Bruinkool, het vieze broertje van steenkool, blijft de belangrijkste stroomleverancier met 24,6%. Het aandeel atoomstroom zakte van 22,4% naar 17,4%. Dit is een gevolg van de plannen van Merkel’s regering om kernenergie uit te faseren.

Bron: CBS

Lees ook