007 strijdt met Dr. No. Foto: still uit youtube video

De slechte reputatie van kernenergie is de schuld van James Bond. Deze opmerkelijke gedachte uitte de voorzitter van het Britse Koninklijke Genootschap voor Scheikunde, David Phillips, naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Bond films, meldt BBC News.

In de eerste Bond-film, “Dr. No” uit 1962, heeft de schurk Dr. No een privé kernreactor die hij gebruikt om de wereld dwars te zitten. Tegen het eind van de film, weet agent 007 Dr. No uit te schakelen door hem in het koelwater van de reactor te laten vallen.

De manier waarop kernenergie in deze en volgende Bondfilms wordt neergezet heeft volgens Phillips een “meedogenloos grimmig” beeld opgeleverd die miljoenen mensen het idee heeft gegeven dat kernenergie een “amper controleerbare kracht van het kwaad” is. Op momenten dat er zorgen zijn over de veiligheid van kernenergie, zoals na de tsunami in Japan, wordt de publieke reactie nog steeds beïnvloed door deze negatieve en emotionele associaties uit de films.

Het Koninklijke Genootschap voor Scheikunde wil graag dat kernenergie een belangrijke rol speelt in de toekomstige energiemix van het Verenigd Koninkrijk. Hernieuwbare bronnen moeten een complementaire rol spelen en fossiele brandstoffen “moeten uitgebannen worden zodat mensen in een gezonde omgeving kunnen blijven wonen.” “Let’s say yes to nuclear and no to Dr. No’s nonsense,” aldus Phillips.

Richard George, woordvoerder van Greenpeace, was het niet eens met Phillips: “Een handvol Bond film hebben niet de reputatie van de nucleaire industrie bezoedeld. Dat is de industrie helemaal zelf gelukt.”

Bron: BBC News

Fragment uit de Dr. No film, waar Dr. No in het water van de reactor valt (rond 4:00 minuten):

Lees ook

Zo praat je mee over kernenergie

Windenergie

Zonnepanelen