Er is een goede reden dat we niet meer in oude auto’s willen rijden. Foto: Simone Ramella, Flickr

De PVV Zuid Holland wil dat de provincie direct stopt met het investeren in windenergie. De partij heeft namelijk uit onderzoek van een Engelse denktank vernomen dat windenergie duur is. De PVV heeft liever “zuinige kolen”. De partij heeft gelijk: de goedkoopste oplossing om in onze energiebehoefte te voorzien is het plaatsen van kolencentrales. Maar wie zegt dat de goedkoopste oplossing ook de beste is? We rijden toch ook niet meer in auto’s met de technologie van 40 jaar geleden?

Als we nog de autotechnologie uit de jaren ’70 zouden gebruiken, zouden auto’s duizenden euro’s goedkoper zijn. Toch wil niemand dat. En daar is een goede reden voor: de auto’s van toen zijn vervuilende, onveilige en oncomfortabele brandstofslurpers vergeleken met wat er nu rijdt. In dat licht is het pleidooi van de PVV tegen windenergie en voor kolen opmerkelijk.

De PVV haalt de conclusie dat windenergie duur is uit een rapport van een Engelse denktank “Civitas”. Deze denktank heeft vorige maand een rapport gepubliceerd over de kosten van verschillende manieren om elektriciteit te produceren. Uit het rapport komt windenergie als duurste optie naar voren.

De prijs van windenergie is vooral zo hoog vanwege de ontwikkel- en bouwkosten van windmolens, zeker als die in zee geplaatst moeten worden. Daarbij moeten er volgens Civitas “backup centrales” gebouwd worden om elektriciteit te leveren als de wind niet waait. Kolencentrales komen in het onderzoek als goedkoopste uit de bus. Deze maken gebruik van beproefde technologie. Daarbij zijn kolen relatief goedkoop en zullen ze op korte termijn niet opraken.

Toch noemt het Civitas rapport kolen niet als beste optie. En terecht. Een kolencentrale is het equivalent van een 300cc Mercedes uit 1976 op diesel: ze stoot een enorme hoeveelheid ongezonde troep uit. Een Amerikaanse professor heeft eens uitgerekend dat als we de gezondheidskosten van vervuiling door kolencentrales zouden meerekenen, kolenenergie meer kost dan het oplevert. Het is dan met stip de duurste optie. En dan hebben we het niet over de CO2 uitstoot. Als we ook de kosten van klimaatverandering erbij op tellen…

Civitas ziet meer in gas- en kerncentrales. Gascentrales zijn relatief schoon en hebben verder dezelfde voordelen als kolencentrales. Kerncentrales leveren goedkope stroom en hebben geen CO2 uitstoot. Wat het rapport echter niet meldt, is dat de gasprijs gekoppeld is aan de olieprijs en in de nabije toekomst waarschijnlijk flink zal blijven stijgen. Voor ons geldt daarbij nog dat de Nederlandse voorraden aan gas langzamerhand opraken. Als we meer gascentrales bouwen, moeten we aardgas uit verre, mogelijk onbetrouwbare oorden importeren (Rusland heeft de gaskraan naar Europa al eens een keer dichtgedraaid). En kerncentrales: die kun je goedkoop bouwen als je het niet zo nauw neemt met de veiligheid. Als we geen risico willen lopen op een Fukushima II in onze achtertuin, moeten we óf nieuwe nucleaire technologie ontwikkelen met hoge ontwikkelkosten, óf beproefde nucleaire technologie gebruiken met draconische, dure veiligheidsmaatregelen. De vraag is of kernenergie dan nog steeds goedkoop is.

Ook meldt het rapport niet dat door innovatie en schaalvergroting windenergie flink goedkoper aan het worden is. Om een voorbeeld te noemen: veel windexperts wijzen erop dat de “backup centrales” die Civitas meerekent helemaal niet meer nodig zijn door veranderingen in het elektriciteitsnetwerk. Ook verwachten experts dat de bouw van windmolens veel werk kan opleveren, veel meer dan de bouw van kolen -en gascentrales.

Kortom, als het enkel om onze portemonnee nú gaat heeft de PVV gelijk en kunnen we het beste kolencentrales bouwen. Wie echter naar de toekomst kijkt en zaken als gezondheid, werk en onafhankelijkheid belangrijk vindt, is beter af met windmolens.

Bronnen: Daily Mail,PVV, Civitas

Lees ook

In ons dossier “Windenergie” vind je onderbouwing voor een aantal van bovenstaande beweringen over de voor- en nadelen van wind en kolen.

De voor- en nadelen van kernenergie

Zelf energie opwekken met zonnepanelen