World Economic Forum, Flickr.com

World Economic Forum, Flickr.com

Volgens Secretaris-Generaal Ban Ki-moon van de VN is het tijd dat we maatschappelijk succes niet langer alleen meten aan de hand van het BNP. Dat houdt namelijk wel rekening met vooruitgang, maar niet de  sociale- en milieukosten die gepaard gaan met deze vooruitgang. Daarom dient er een nieuwe graadmeter te komen: het Bruto Nationaal Geluk. Volgens deze graadmeter zijn sociaal, economisch en milieu welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Scoort een land goed op al deze aspecten, dan zijn de mensen gelukkiger dan bij alleen een hoog BNP.

Geluk zegt meer
Uit het World Happiness Report dat de VN onlangs uitbracht, blijkt dat geluk veel meer zegt over de sociale status van een land. Gelukkige landen zijn over het algemeen rijker, maar rijkdom zorgt niet voor meer geluk. Geluk wordt juist veroorzaakt door een sterke sociale maatschappij, weinig tot geen corruptie en veel persoonlijke vrijheid. Een gevoel van ongeluk wordt juist weer veroorzaakt door werkeloosheid en scheidingen.

Denen zijn het gelukkigst
Nederland hoort bij de vier gelukkigste landen ter wereld, maar komt pas na Denemarken, Noorwegen en Finland. Zij scoren gemiddeld een 7,6. De landen Togo, Benin, de Centraal Afrikaanse Republiek en Sierra Leone zijn de minst gelukkige landen. Zij scoren gemiddeld slechts een 3,4.

BNG
Het Bruto Nationaal Geluk, ook wel BNG genoemd, werd in de jaren ’70 geïntroduceerd in Bhutan. Het doel was focussen op het gevoel van welzijn, in plaats van economische productiviteit. In de afgelopen jaren is de wens om het BNP te vervangen door het BNG alleen maar toegenomen en in 2011 werd officieel bepaald dat het BNP geen realistische weergave was van het geluk en welzijn van de inwoners van een bepaald land. Ban Ki-moon wordt in zijn voornemen gesteund door Nassir Abdulaziz Al-Nasser, de voorzitter van de Algemene Vergadering. Hij hoopt dat er in 2015 een nieuwe maatstaf voor maatschappelijk succes zal zijn, die niet alleen rekening houdt met economische voorspoed, maar ook met voorspoed op het gebied van welzijn, geluk en milieu.

Bronnen: Treehugger, UN.org

Lees ook:

Stap virtueel in duurzaam Nederland
Viva-vrouwen zijn gelukkig dankzij werk, seks en therapie
Kenia gaat grootste windmolenpark van Afrika bouwen