Foto: kokogiak, Flickr

Veel bijenpopulaties sterven de laatste jaren op mysterieuze wijze door “Colony Collapse Disorder”: hele kolonies beginnen raar gedrag te vertonen en sterven. In Nederland verdwijnt jaarlijks 20 tot 30% van de bijen. Dit is een groot probleem voor de landbouw, en natuurlijk de bijen. Veel landbouwgewassen zijn afhankelijk van bijen voor bevruchting. Nieuw onderzoek van Chensheng Lu, een bioloog van de Amerikaanse Harvard universiteit, wijst pesticides aan als oorzaak.

Het is al vaker gesuggereerd door milieugroepen en bijenhouders dat pesticides die in de landbouw gebruikt worden de bijensterfte veroorzaken. Dit werd echter ontkend door bedrijven die de pesticides leveren. Het onderzoek van Lu biedt nieuwe munitie voor de tegenstanders van pesticides.

Lu en zijn collega’s zetten in het voorjaar van 2010 vier groepen met bijenkolonies op, elk met vijf bijenkorven. Gedurende de zomer kregen de bijen voedsel, in dit geval siroop van maïs. Dit bijvoeden is standaardpraktijk in commerciële bedrijven. Bij een aantal korven bevatte de maïssiroop verschillende hoeveelheden van een bekende pesticide, imidacloprid, gemaakt door chemieconcern Bayer. Deze pesticide wordt al langer verdacht als mogelijke veroorzaker van bijensterfte. Andere korven waren volstrekt vrij van het middel. In de winter stierven 15 van de 16 kolonies die imidacloprid kregen. Bijna alle kolonies zonder de pesticide overleefden.

Lu is ervan overtuigd dat er een verband is tussen imidacloprid en de bijensterfte. De bijen zouden het gif niet alleen oppikken door nectar te verzamelen van bespoten planten, maar het ook direct binnen krijgen door het bijvoeden. De gevoerde maïssiroop zou besmet kunnen zijn met minimale, maar schadelijke hoeveelheden van het gif. Bijenhouders vergiftigen dus onbewust hun eigen kolonies. Bayer echter wees erop dat imidaclropid niet veel meer gebruikt wordt in de landbouw. Daar valt weer tegen in te brengen dat andere pesticides die familie zijn van dit middel wel veel gebruikt worden. Het laatste woord over deze kwestie is vast nog niet gezegd.

Bron: Times

Lees ook

Kamer zet 25% van ons eten op het spel

Dossier gezond eten

Dinsdag is de groene funshopavond