Foto: Risastla, Flickr

Terwijl alle ogen op het Catshuis gericht zijn, gebeuren er ondertussen in de Tweede Kamer ongemerkt toch nuttige dingen. Zo werden dinsdag twee moties aangenomen die het duurzaam inkoopbeleid van de overheid moeten stimuleren. De voltallige oppositie en het CDA willen dat het kabinet innovatieve bedrijven beloont en een tiental voorbeeldtrajecten voor een beter duurzaam inkoopbeleid selecteert.

De overheid is een flinke partij in de markt. Vorig jaar kocht ze voor 60 miljard euro aan spullen in. Tot voor kort was het beleid dat dit 100% duurzaam moest gebeuren, maar door het huidige kabinet wordt hier aan gemorreld. Staatssecretaris Atsma bracht vorig jaar een wijziging aan, waarbij ondernemers minder rompslomp zouden hebben. Milieu-organisaties, waaronder Greenpeace, waren hier niet blij mee, omdat nu “de slager zijn eigen vlees zou gaan keuren.”

De huidige moties moeten een oplossing bieden. Het stimuleert bedrijven die innovatieve oplossingen verzinnen. Daarbij wordt een proces gestart waarbij gekeken wordt welke aanpak het beste werkt.

Een van de mensen die op de achtergrond aan de motie meewerkten is Marga Hoek, directeur van de Groene Zaak. Zij denkt dat een goed inkoopbeleid veel economisch rendement oplevert: “Als de overheid consequent, in de volle breedte en op de juiste wijze duurzaam inkoopt kan zij een enorme economische hefboom creëren die honderdduizenden nieuwe banen oplevert in de Groene Economie”, aldus Hoek.

Bronnen: De Groene Zaak, tweedekamer.nl, overheid.nl

Lees ook 

Overheid moet stimuleren van duurzaamheid anders aanpakken

Is biologisch eten echt gezonder?

Ondernemende broers verwachten veel van bamboe