Foto: Ajari, Flickr

Van 10 tot 15 april 2012 vond in de Universiteit van Antwerpen het negende wereldwijde bamboe congres plaats, dat onder auspiciën van de WBO (World Bamboo Organisation) en met financiële ondersteuning van EFRD (European Fund for Regional Development), werd georganiseerd door IKEBANA (International Knowledge and Expertise Bamboo Center). Van India tot Brazilië, van Amerika tot Afrika, en van Europa tot China, deelden deelnemers hun ervaringen over de teelt, de vele toepassingsmogelijkheden en de duurzaamheidsbelofte van bamboe. Rik Vegter, oprichter van Bamboodaddy.nl dat ondergoed van bamboe textiel verkoopt, was op het congres aanwezig. Wij vroegen hem naar zijn bevindingen.

De eerste 3 dagen stonden in het teken van wereldwijd wetenschappelijk onderzoek naar bamboe, met een bijdrage van meer dan 200 wetenschappers. Dit werd samengevat in een wetenschappelijke verhandeling van bijna 1.000 pagina’s. Omdat duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij de populariteit van bamboe, kreeg dat onderwerp een prominente rol op het congres. Zo is de certificering van bamboe, of beter het huidige gebrek daaraan, een “hot issue”. Kathleen Buckingham, promovendus aan de School of Geography and Environment van de vermaarde Oxford Universiteit, maakte duidelijk dat bijvoorbeeld de FSC certificering van plantages, zoals voor bamboe als duurzaam bouwmateriaal, zo kostbaar is (investering bedraagt meer dan € 10.000,=), dat kleinere boeren zich die certificering niet kunnen veroorloven. Buckingham liet bovendien met voorbeelden en foto’s zien dat ook certificering geen echte duurzaamheidgarantie geeft, om nog maar te zwijgen van het “woud” aan instanties dat zich met certificering bezig houdt.

Lees ook:

Een schone onderbroek is van bamboe

Hollandse broers geven mannen bamboe voor hun billen

Bamboe als alternatief voor katoen: de feiten op een rij

Maar toch is zij het niet eens met de mening dat certificering van bamboe dan maar achterwege moet blijven, omdat bamboe sowieso duurzamer is dan andere materialen. Zij vindt dat met name onverstandig omdat “brands like BMW and IKEA need certificates to ensure their customers that bamboo is sustainable” aldus Buckingham tijdens haar presentatie. Dat er bij de certificeringsinstanties nog veel werk ligt om de certificering van bamboe mogelijk te maken, kwam uit haar presentatie duidelijk naar voren.

De Nederlandse wetenschappelijke inbreng over de duurzaamheid van bamboe kwam onder meer van dr. ir. Pablo van der Lugt, de Nederlandse autoriteit op het gebied van bamboe. Van der Lugt behandelde de relatie tussen de groei van bamboe en het tegengaan van het broeikaseffect. Met zijn nuchtere wetenschappelijke blik maakte hij duidelijk dat de beoordeling van duurzaamheid mede wordt bepaald door de gehanteerde uitgangspunten en definities. Zo is hij van mening dat de gehele lifecycle in ogenschouw moet worden genomen. Aan de hand van tabellen, cijfers en grafieken illustreerde hij dat bamboeplantages weliswaar grote hoeveelheden CO2 opnemen en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de vermindering van het broeikas effect, maar dat het minstens zo belangrijk is om te weten wat met de bamboe als eindproduct gebeurt. Blijft de CO2 in de bamboe of komt die, bijvoorbeeld door verbranding, gewoon weer in de atmosfeer? Aan de andere kant, als bamboe als alternatief voor fossiele brandstoffen wordt gebruikt, is het positieve effect weer groot.

Een eye-opener was de CO2 wereldkaart, waarbij de regenwouden van Brazilië rood gekleurd waren, vanwege de kap van de regenwouden, maar Zuid Oost China juist groen, door de vele nieuwe aanplant.

Ook andere wetenschappelijke sprekers benadrukten, net als Van der Lugt, dat er alleen conclusies getrokken kunnen worden over de duurzaamheid van bamboe ten opzichte van andere materialen als de naar de volledige lifecycle wordt gekeken. “Focus op 1 schakel is alsof je door een wc-rol naar de wereld kijkt. Op die wijze staat de conclusie van te voren al vast”, aldus Rik Vegter van Bamboodaddy. “Het gaat om de hele keten, die bepaalt de milieu-impact, niet slechts één onderdeel”.

De tweede helft van het congres ging over de vele toepassingsmogelijkheden van bamboe. “Je vraagt je af of er iets bestaat dat niet van bamboe kan worden gemaakt. Textiel, meubels, fietsen, muziekinstrumenten (waarmee een demonstratie werd gegeven), eetgerei, wc papier, prachtige wanden en vloeren die qua schoonheid niet onder doen voor parket, steigers voor de bouw van huizen in China, maar ook complete huizen, variërend van onderdak voor vluchtelingen tot permanente luxe woningen, en zelfs bruggen.” Bamboe is duidelijk ‘here to stay’, aldus Rik Vegter. Bamboe zou wel eens de belangrijkste nieuwe grondstof van de 21 eeuw kunnen worden: het is een duurzamer alternatief en de toepassingen van bamboe lijken onbeperkt. Een geweldige ontdekking. En dat zoveel mensen zich wereldwijd en met veel enthousiasme met de toepassing en duurzaamheid van bamboe bezig houden, is een goed teken.”